Рік минулий – рік прийдешній: підсумовуємо і плануємо

Напередодні Новоріччя традиційно підбивають підсумки року, що минає, і будують плани на рік прийдешній. 2022-й для України став роком випробувань на міцність і професіоналізм, силу духу та єдність...

У цей надважкий для басейну Сіверського Дінця воєнний час колективу Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів вдалось не тільки зберегти свій потенціал, оперативно і своєчасно евакуювати від ворожої навали матеріальні цінності та дороговартісне лабораторне обладнання, а й продовжити виконувати завдання держави з управління водними ресурсами, виконання моніторингу поверхневих вод, розробки Плану управління річковим басейном Дону і т. ін.

І наразі ми підсумовуємо свою діяльність за 2022 рік та плануємо нові завдання на майбутнє, яке у нас всіх обов’язково буде – світлим, радісним і переможним! Слава Україні!

Управління водними ресурсами у суббасейні Сіверського Дінця

У 2022 році перед Сіверсько-Донецьким басейновим управлінням водних ресурсів постало дуже непросте завдання щодо подолання викликів, пов’язаних з негативними наслідками активних бойових дій для забезпечення населення та галузей економіки водними ресурсами, особливо протягом періоду літньо-осінньої межені, який для нашого маловодного регіону і так кожного року дуже складний.

Воєнні дії внаслідок збройної агресії російської федерації порушили сталу систему інтегрованого управління в суббасейні Сіверського Дінця і призвели до погіршення стану водних ресурсів: забруднення, пошкодження інфраструктури гідроспоруд і безпосередні втрати води.

Адже суббасейн Сіверського Дінця – це надзвичайно складна і чутлива екологічна система з нерівномірно розвиненою гідрографічною мережею, складним водогосподарським комплексом та розгалуженою системою каналів для міжбасейнового перекидання стоку у маловодні райони, магістральних водоводів, водосховищ і ставків для створення необхідних для використання запасів води.

Річка Сіверський Донець є основним джерелом водопостачання регіону, з якого забирається понад 1,1 км3 води (це 85% забору води з поверхневих джерел та 80% загального забору по басейну).

Протягом останніх років в басейні Сіверського Дінця загальними зусиллями було здійснено чимало заходів для збереження та охорони вод: налагоджено систему державного моніторингу вод відповідно до європейських стандартів, проведено ряд досліджень для підтримки управлінських рішень та розпочато підготовку Плану управління річковим басейном Дону за принципами інтегрованого підходу.

В умовах воєнного стану, незважаючи на активні бойові дії в регіоні, Сіверсько-Донецьке басейнове управління водних ресурсів продовжує забезпечувати відстеження водогосподарської обстановки та якісного стану водних об’єктів у басейні р. Сіверський Донець для вжиття управлінських заходів, в тому числі для мінімізації наслідків військових дій, а також своєчасне інформування Державного агентства водних ресурсів України і військових адміністрації в Харківській, Донецькій та Луганській областях

Водогосподарська та гідрологічна обстановка

Через активні військові дії Печенізьке та Оскільське водосховища, які є основними регуляторами стоку в суббасейні Сіверського Дінця для забезпечення потреб населення та всіх учасників водогосподарського комплексу Харківської, Донецької і Луганської областей, мають критично низькі запаси води.

Печенізьке водосховище наповнене лише на 67%, а Оскільське водосховище обміліло настільки, що має вигляд русла річки.

У весняний період, коли зазвичай відбувається поповнення водосховищ за рахунок паводкових вод, цього року, саме через російську агресію, їх не вдалось наповнити, щоб створити необхідний запас ресурсу для роботи в маловодний період. А пошкодження та руйнація інфраструктури гідроспоруд водосховищ, через цілеспрямовані обстріли, призвели до втрати ресурсу та неможливості його акумуляції.

Питання сталого водопостачання Харківської, Донецької та Луганської областей вирішується спільними зусиллями обласних адміністрацій та Держводагентства.

Компенсувати втрату місцевого ресурсу та забезпечити питні потреби міста Харків і Харківської області, а також підтримати рівні води в місцях питних водозаборів для Донецької області та посилити обороноздатність на сході України вдалося за рахунок міжбасейнового перекидання дніпровської води по системі каналу Дніпро-Донбас до Краснопавлівського водосховища.

А встановлені на засіданнях Міжвідомчої комісії оптимальні режими роботи водосховищ комплексного призначення та водогосподарських систем у суббасейні Сіверського Дінця та комунікації з операторами основних водогосподарських систем і гідротехнічних споруд, щодо їх коригування в оперативному порядку, дали змогу протягом року підтримувати достатні рівні води в місцях руслових водозаборів для потреб населення і галузей промисловості, які працюють в регіоні.

Для ефективної роботи Міжвідомчої комісії по узгодженню режимів роботи водосховищ комплексного призначення і водогосподарських систем суббасейну Сіверського Дінця району річкового басейну Дон (крім тимчасово окупованої території) було оновлено її персональний склад.

Державний облік водокористування

У 2022 році Сіверсько-Донецьким басейновим управлінням водних ресурсів здійснювалась організація ведення державного обліку водокористування по Донецькій області шляхом прийому звітів про використання води за формою звітності № 2ТП-водгосп (річна) за 2021 рік (далі – Звіт) в електронній формі через Портал електронних послуг Держводагентства.

У встановлені терміни було прийнято 658 Звітів від 589 водокористувачів, включно з великими підприємствами та водоканалами міст Донецької області.

У 2022 році в порівнянні з 2021 роком спостерігається позитивна динаміка прийому звітності, в тому числі завдяки активній взаємодії фахівців басейнового управління з водокористувачами.

Наразі здійснюється інформування водокористувачів щодо подання Звітів за 2022 рік. Також виконується робота щодо узгодження лімітів використання води для вторинних водокористувачів на 2023 рік.

Моніторинг поверхневих вод

Згідно з Програмою державного моніторингу поверхневих вод (далі – Програма) на 2022 рік було заплановано виконання державного моніторингу у 72 пунктах на 61 масиві поверхневих вод.

У зв’язку зі збройною агресією рф державний моніторинг поверхневих вод у 2022 році в повному обсязі виконувався тільки у січні-лютому. З березня у зв’язку із веденням активних бойових дій у регіоні здійснення державного моніторингу було тимчасово припинено, а лабораторне обладнання лабораторії моніторингу вод Східного регіону було евакуйоване до м. Ужгород та м. Черкаси.

З червня 2022 року, незважаючи на ведення бойових дій в регіоні, постійні обстріли, заміновані території та ризики для працівників, виконання державного моніторингу поверхневих вод було відновлено в суббасейні р. Сіверський Донець в Харківській та Донецькій областях (по обмеженому переліку пунктів моніторингу в місцях, де дозволяє оперативна військова ситуація).

Проби для виконання досліджень направлялися до лабораторії моніторингу вод Західного регіону Дністровського БУВР. А вже з жовтня, завдяки деокупації значних територій Харківської і Донецької областей, вдалось частково відновити виконання досліджень по фізико-хімічних показниках в лабораторії моніторингу вод Східного регіону в м. Слов’янськ.

Завдяки зусиллям фахівців басейнового управління поступово збільшується кількість пунктів моніторингу, по яких щомісяця здійснюється відбір проб води. Так, якщо у червні 2022 року було відібрано проби у 7 пунктах моніторингу, то у грудні кількість пунктів моніторингу зросла до 33 (це 46% від загальної кількості пунктів відповідно до затвердженої Програми).

Також у жовтні 2022 року для відстеження впливу військової агресії рф за пропозиціями Сіверсько-Донецьким БУВР та Регіонального офісу водних ресурсів у Харківській області Держводагентством затверджено програму дослідницького моніторингу у Харківській області по 17 пунктах моніторингу на річках, де точилися бої, а саме: річки Сіверський Донець, Уди, Лопань, Харків, Липець, Мож та Оскіл.

За результатами моніторингу фіксуються підвищені концентрації (відносно багаторічних значень, але без перевищень нормативних значень) по групі азоту та нафтопродуктах, які також спостерігаються і в районах поверхневих питних водозаборів з р. Сіверський Донець для потреб Донецької області. Це розцінюється як ознаки неефективної роботи очисних споруд в суббасейні Сіверського Дінця внаслідок ведення активних бойових дій у регіоні.

Разом з тим в суббасейні Сіверського Дінця визначаються перевищення екологічних нормативів якості на масивах поверхневих вод, з яких не здійснюється питне водопостачання, по таких небезпечних речовинах, як поліароматичні вуглеводні, леткі органічні сполуки, октилфеноли та важкі метали, і навіть одноразово ртуть (яка раніше взагалі не фіксувалась). Це ймовірно є свідченням негативних проявів ведення військових дій в регіоні.

Таким чином дані державного моніторингу поверхневих вод є основою для визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії рф.

До проєкту Програми державного моніторингу поверхневих вод на 2023 рік увійшли всі пункти моніторингу, включені до Програми на 2022 рік. Адже завдяки деокупації територій Харківської, Донецької та Луганської областей та з урахуванням оперативно-військової ситуації мережа пунктів моніторингу у басейні р. Сіверський Донець буде поступово розширюватись. При цьому слід зазначити, що через активні бойові дії в регіоні Харківським регіональним та Луганським обласним центрами з гідрометеорології спостереження по фізико-хімічних показниках з березня 2022 року не здійснювались, а по пріоритетних та басейнових специфічних речовинах Сіверсько-Донецьким БУВР спостереження здійснювались протягом не повного року, це є недостатнім для оцінки хімічного та екологічного стану масивів поверхневих вод.

У планах на 2023 рік також відновлення у повному обсязі діяльності лабораторії моніторингу вод Східного регіону в м. Слов’янськ та проведення її атестації у відповідності до стандарту ISO 17025.

Басейнова рада Сіверського Дінця та нижнього Дону

У 2022 році, попри складну ситуацію через військову агресію рф, продовжується діяльність басейнової ради Сіверського Дінця та нижнього Дону, створеної Держводагентством для врахування інтересів усіх заінтересованих сторін у межах річкового басейну при впровадженні інтегрованих підходів в управлінні водними ресурсами за басейновим принципом.

Незважаючи на воєнний стан члени басейнової ради беруть активну участь у її діяльності та засіданнях.

Згідно з планом роботи було проведено два засідання, на яких розглянуто й обговорено актуальні питання щодо розробки плану управління річковим басейном Дону; результатів діагностичного та операційного моніторингу масивів поверхневих вод; випадків шкоди, заподіяної водним ресурсам в суббасейні р. Сіверський Донець внаслідок збройної агресії рф; результатів визначення масивів підземних вод, тощо. На останньому засіданні для попереднього обговорення представлено проєкт Плану роботи басейнової ради на 2023 рік.

Також у 2022 році було актуалізовано склад басейнової ради, до якої наразі входять 34 представники місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, басейнового управління водних ресурсів, регіональних офісів водних ресурсів, підприємств-водокористувачів, установ, організацій, громадських об’єднань, що здійснюють свою діяльність у межах річкового басейну, як на обласному рівні Харківської, Донецької та Луганської областей, так і ті, діяльність яких пов’язана з річковим басейном.

Розробка Плану управління річковим басейном Дону

23 червня 2022 року Україна отримала статус країни – кандидата на членство у Європейському Союзі. Це створює зобов’язання в частині впровадження норм та політик директив ЄС у секторі «Якість води та управління водними ресурсами».

Одним із головних завдань Сіверсько-Донецького БУВР є розробка Плану управління річковим басейном Дону – стратегічного документу для впровадження програми заходів, спрямованих на досягнення доброго екологічного стану вод. Розробка планів управління річковими басейнами здійснюється у відповідності до Водної Рамкової Директиви ЄС, що є шляхом до євроінтеграції України.

Розробка ПУРБ Дону здійснюється з 2018 року за підтримки національних та міжнародних експертів в рамках проєктів Координатора проектів ОБСЄ в Україні та Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.

На початок 2022 року були розроблені всі змістовні розділи ПУРБ Дону, в т.ч. програма заходів для досягнення доброго екологічного стану водних об’єктів, яка містить повний перелік програм для району річкового басейну, їх зміст та проблеми, які передбачено розв’язати для досягнення доброго екологічного стану водних об’єктів шляхом вирішення головних водно-екологічних проблем.

Війна рф проти України – це нова глобальна загроза, що спричиняє водні ризики в частині забруднення водних ресурсів (в тому числі пролонгованої дії), руйнування водогосподарської інфраструктури, пришвидшує зміну клімату (збільшує викиди парникових газів та сприяє підвищенню рівня глобальної температури).

Усі ці ризики та загрози мають бути враховані у післявоєнному Плані відновлення, ключовими принципами якого, у тому числі, стане відновлення чистого та захищеного довкілля та збалансованого використання водних ресурсів. Після нашої перемоги потрібно буде актуалізувати програму заходів, з урахуванням пошкодження або руйнування об’єктів інженерної інфраструктури.

Програма заходів має містити природоорієнтованні рішення, які направлені на задоволення потреби людей та подолання суспільних викликів за допомогою природи у дружній до неї спосіб, що також відповідає політиці ЄС. Такі рішення сприяють підвищенню стійкості суспільства, громад і домогосподарств до зміни клімату, стихійних явищ, ризиків, пов’язаних з нестачею води та продовольства, тощо, а також є простими й економічно вигідними.

Сьогодні, попри усі труднощі умов воєнного стану, басейновим управлінням продовжується розробка ПУРБ Дону у відповідності до плану-графіку, затвердженого Міндовкілля. Для врахування в програмі заходів додаткових тисків, що спричиняють військові дії, басейновим управлінням здійснюється збір інформації щодо випадків пошкоджень або руйнувань (в результаті військових дій в регіоні) об’єктів інженерної інфраструктури, з числа тих, які впливають на екологічний та хімічний стан поверхневих вод та забруднення підземних вод: очисні споруди, питні водозабори, каналізація, гідротехнічні споруди, хвостосховища, тощо.

Управління інфраструктурою водогосподарсько-меліоративного комплексу в Донецькій області

Сiверсько-Донецьке басейнове управління водних ресурсів з початку року вживало заходи для вчасної та якісної підготовки державних зрошувальних систем до роботи у 2022 році. Проводився ремонт та технічне обслуговування насосно-силового обладнання, ремонт ГТС та трубопроводів для безаварійної роботи протягом поливного сезону 2022.

Однак збройна агресія російської федерації звела нанівець ці зусилля і наразі Сіверсько-Донецьке БУВР не має можливості здійснювати забір та подачу води господарствам для поливу сільськогосподарських культур.

На кінець поточного року об’єкти Мангушської, Бойківської та Волноваської експлуатаційних дільниць знаходяться на тимчасово окупованих територіях півдня Донецької області, а об’єкти Лиманської та Слов’янської експлуатаційних дільниць на півночі області перебувають у зоні проведення стабілізаційних заходів.

З початку військової агресії рф робота басейнового управління була зосереджена на моніторингу технічного стану об’єктів водогосподарсько-меліоративного комплексу в межах території Донецької області.

Так, із залученням груп розмінування ДСНС проведено візуальне обстеження об’єктів водогосподарсько-меліоративного комплексу на землях Святогірської та Лиманської міських військових адміністрацій.

Відповідно до розрахунку в Державній електронній системі обліку руйнувань, статусу відновлення інфраструктури України, вартість відновлення частини об’єктів становить приблизно 37 440,00 тис. грн.

Наразі басейновим управлінням вживаються заходи для отримання технічної допомоги від сторонніх організацій.

У листопаді завдяки матеріальній підтримці Управління каналів річки Інгулець, БУВР Пруту та Сірету та Місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні проведено ремонт шиферної покрівлі адміністративних об’єктів басейнового управління у м. Слов’янськ, що постраждали через ворожі обстріли. Силами працівників басейнового управління замінено понад 320 м2 шиферної покрівлі, пошкодженої внаслідок обстрілів міста у липні поточного року.

У 2023 році заплановано продовження роботи з обстеження зруйнованих чи пошкоджених об’єктів із залученням відповідних спеціалізованих організацій для оцінки завданих збитків та визначення подальших кроків щодо відновлення робочого стану об’єктів водогосподарсько-меліоративного комплексу.

Також заплановані заходи щодо внесення до Державного реєстру пошкодженого та знищеного майна в електронному застосунку «Дія» водогосподарських об’єктів, які зазнали руйнувань внаслідок збройної агресії рф.

Гідрогеолого-меліоративна служба Сіверсько-Донецького БУВР в межах своєї компетенції проводила роботу з оцінки меліоративного стану зрошуваних та осушуваних земель та виявлення причин і тенденцій його змін (дані за 2021 рік) та підготувала 15 інформаційних довідок щодо наявності та стану зрошуваних земель у територіальних громадах Донецької області, для використання при Плануванні розвитку громади (оцінка стану використання природного потенціалу громади).

Також згідно з Порядком організації та здійснення моніторингу зрошуваних та осушуваних земель, затвердженого наказом Міністерства енергетики та захисту довкілля, складено Інформацію про еколого-меліоративний стан зрошуваних земель за 2021 рік по Донецькій області і направлено до Департаменту агропромислового розвитку та земельних відносин Донецької облдержадміністрації.

Для визначення узагальнених показників з обліку та оцінки стану зрошуваних земель і зрошувальних систем по Донецькій області розроблено перелік землевласників та землекористувачів по територіальному розподілу та за окремими територіальними громадами, що дасть змогу оперативно надавати інформацію за запитами органів державної влади.

Взаємодія з громадськістю та пресою, підвищення фахового потенціалу

У зв’язку з подіями в Україні серед світової та європейської спільноти присутній великий інтерес до наслідків злочинних дій агресора на всі сфери життя українців і держави, в тому числі екологічних наслідків застосування зброї, ведення активних бойових дій тощо і, зокрема, на стан водних екосистем.

Саме тому начальник Сіверсько-Донецького БУВР Сергій Трофанчук неодноразово спілкувався з журналістами різних українських та іноземних видань, зокрема таких як «Вільне радіо», інформаційне агентство «Вчасно», англомовна газета «TIME», німецькомовна «Tages Anzeiger», а також узяв участь в онлайн-дискусії на тему: «Війна за воду. Як врятувати українські водойми від наслідків бойових дій?» в межах XIX Міжнародного Мандрівного фестивалю Docudays UA.

Ми постійно інформуємо громадськість, висвітлюючи на офіційному вебсайті www.sdbuvr.gov.ua як інформацію про поточну діяльність Сіверсько-Донецького БУВР: управління водними ресурсами, водогосподарську обстановку, якісний стан поверхневих водних об’єктів, так і актуальні новини водного сектору держави, акцентуючи увагу на наслідках збройної агресії рф для водних екосистем і перспективи їх відновлення у повоєнний період.

З вірою у перемогу ми постійно тримаємо руку на пульсі актуальних у водній сфері подій, залучаючись до участі в національних та міжнародних онлайн-заходах, а також підвищуємо свій фаховий рівень, зокрема в процесі закордонних навчальних турів та тренінгів. Це і 10-денний навчальний тур в Ізраїлі, організований для українських спеціалістів водної сфери Ізраїльським агентством з міжнародного співробітництва, з вивчення досвіду управління водними ресурсами однієї з найпосушливіших країн світу, що також притаманне суббасейну Сіверського Дінця. І 4-денний міжнародний тренінг у м. Тбілісі (Грузія) на базі лабораторії Національного агентства з довкілля, організований Агентством з охорони довкілля Австрії для провідних спеціалістів з державних лабораторій України, Молдови, Азербайджану та Грузії з метою розширити спектр моніторингових досліджень і визначення пріоритетних речовин.

Попри всі труднощі воєнного часу, в 2022 році колективом басейнового управління було організовано виставку творчих робіт переможців конкурсу «Сіверський Донець – очима молоді», евакуйованих зі Слов’янська до м. Чернівці, а також представлено творчість ЕКОактивної молоді Придінців’я на загальнонаціональному конкурсі «Українська мова — мова єднання» в м. Одеса; проведено заходи до Міжнародного дня чистих берегів та Дня Сіверського Дінця – 2022 під гаслом «Сіверський Донець: артерія життя і непереможений форпост держави», що має нематеріальну цінність для формування еколого-патріотичної свідомості та прагнення до мирного життя.

Після деокупації території регіону та завершення воєнних дій ми обов’язково повернемося до повноцінного відзначення Дня Сіверського Дінця, започаткованого ще 2007 року спільно з громадською організацією «Сіверський Донець – відродження»: із зустрічами однодумців у форматі конференцій та форумів; з екологічними толоками на берегах річок басейну; ЕКОфестивалем «Сіверський Донець – ріка натхнення та любові» для всіх «друзів Сіверського Дінця», а також творчим конкурсом «Сіверський Донець – очима молоді» для учнів та студентів Харківщини, Донеччини, Луганщини, з виставками та урочистим нагородженням в кожній з областей.

Слід зазначити, що фахівці Сіверсько-Донецького БУВР з перших же днів ворожої навали долучились до загальнонаціональної визвольної боротьби і в різній формі надавали допомогу ЗСУ та органам територіальної оборони. І це не тільки регулярні грошові внески, але і передані на військові потреби вантажопасажирські автомобілі, виготовлені протитанкові їжаки, забезпечення гарячим харчуванням та питною водою, і т.ін. А у вільний від основної професійної діяльності час працівники басейнового управління активно долучаються до підтримки і допомоги різним категоріям українських громадян через волонтерські та громадські організації.

Розсіяні по різних куточках країни, але єдині і нескорені духом, фахівці басейну Сіверського Дінця свої професійні та громадянські зусилля щодня спрямовують на благі справи заради спільної мети – якнайскорішого досягнення жаданої перемоги та щасливого майбутнього наших дітей у вільній, квітучій і заможній незалежній Україні!

ПРАЦЮЄМО та ЄДНАЄМОСЬ заради ПЕРЕМОГИ!

Тримаймо стрій! Все буде Україна!

Поділитися:
Тренінг Держводагентства з розроблення та встановлення режимів роботи водних об’єктів
03.02.2023 17:36
Сьогодні, 3 лютого, фахівці Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів узяли участь у тренінгу для працівників водогосподарських організацій та територіальних органів…
Онлайн-дискусія: «Реформи для перемоги»
02.02.2023 15:19
Фахівці Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів долучились до події, що відбулась 31 січня в режимі онлайн-конференції та була присвячена реформам, які потрібні для перемоги…
Вдосконалюємо знання за темою: «Екологічний податок»
31.01.2023 17:48
31 січня фахівці Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів долучились до участі у навчальному інтенсиві від Центру підвищення кваліфікації працівників водного господарства. …