Міжвідомча комісія

Міжвідомча комісія по узгодженню режимів роботи водосховищ комплексного призначення та водогосподарських систем у суббасейні Сіверського Дінця є постійно діючим консультативно-дорадчим органом при Сіверсько-Донецькому басейновому управлінні водних ресурсів, створеним з метою координації питань, пов’язаних з раціональним і комплексним використанням водних ресурсів, забезпеченням населення і галузей економіки регіону (крім тимчасово окупованої території) водою з урахуванням екологічних вимог і потреб учасників водогосподарського комплексу шляхом встановлення оптимальних режимів роботи водосховищ комплексного призначення і водогосподарських систем.

Головою Комісії є начальник Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів за посадою. Основною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться у разі потреби (залежно від конкретної гідрометеорологічної та водогосподарської ситуації), але не рідше ніж два рази на рік.

Основними завданнями Комісії є підготовка рекомендацій щодо:

  • оптимальних режимів роботи водосховищ комплексного призначення та водогосподарських систем у суббасейні Сіверського Дінця (крім тимчасово неконтрольованої території);
  • вирішення питань, які виникають при зміні водогосподарської, екологічної, гідрометеорологічної обстановки та у разі виникнення аварійних ситуацій;
  • врахування потреб у водних ресурсах усіх водокористувачів;
  • обмеження водоспоживання у маловодний період року у випадку значного зниження водності, при аварійних ситуаціях згідно з пріоритетами, передбаченими правилами експлуатації водосховищ і водогосподарських систем.

Наказ Держводагентства про створення Міжвідомчої комісії від 14.03.2019 № 143 і додатки: Положення та склад Комісії (завантажити)

У 2024 році проведено одне засідання Міжвідомчої комісії з питань встановлення режимів роботи водосховищ комплексного призначення та водогосподарських систем у суббасейні Сіверського Дінця району басейну річки Дон у межах Харківської, Донецької та Луганської областей (крім тимчасово окупованої території), що відбулося:

  • 7 березня 2024 року – з метою створення запасів води, необхідних для сталого функціонування водогосподарського комплексу у маловодний період року, яким узгоджено режими роботи водосховищ і водогосподарських систем на весняний період 2024 року, з урахуванням умов воєнного стану.

У 2023 році проведено три засідання Міжвідомчої комісії з питань встановлення режимів роботи водосховищ комплексного призначення та водогосподарських систем у суббасейні Сіверського Дінця району басейну річки Дон у межах Харківської, Донецької та Луганської областей (крім тимчасово окупованої території), що відбулося:

  • 14 березня 2023 року – з метою створення запасів води, необхідних для сталого функціонування водогосподарського комплексу у маловодний період року, яким узгоджено режими роботи водосховищ і водогосподарських систем на весняний період 2023 року, з урахуванням умов воєнного стану.
  • 8 червня 2023 року – з метою підготовки водогосподарського комплексу до сталого функціонування у маловодний період літньо-осінньої межені, яким узгоджено режими роботи водосховищ і водогосподарських систем на літньо-осінній період 2023 року, з урахуванням умов воєнного стану.
  • 2 листопада 2023 року – з метою підготовки водогосподарського комплексу до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2023-2024 років в умовах низької водності, створення вільних об'ємів до початку льодоставу для безаварійного пропуску дощових паводків та весняної повені, з урахуванням умов воєнного стану.

У 2022 році проведено два засідання Міжвідомчої комісії з питань встановлення режимів роботи водосховищ комплексного призначення та водогосподарських систем у суббасейні Сіверського Дінця району басейну річки Дон у межах Харківської, Донецької та Луганської областей (крім тимчасово окупованої території*), що відбулося:

  • 31 травня 2022 року – з метою підготовки водогосподарського комплексу до сталого функціонування у маловодний період літньо-осінньої межені, яким узгоджено режими роботи водосховищ і водогосподарських систем на літньо-осінній період 2022 року, з урахуванням умов воєнного стану.
  • 4 листопада 2022 року – з метою підготовки водогосподарського комплексу до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2022-2023 років в умовах низької водності, створення вільних об'ємів до початку льодоставу для безаварійного пропуску дощових паводків та весняної повені, з урахуванням умов воєнного стану.

Примітка: *Тимчасово окупована територія — територія Донецької та Луганської областей, непідконтрольна органам влади України до 24 лютого 2022 року.

Поділитися: