Управління водними ресурсами

Сіверсько-Донецьке басейнове управління водних ресурсів належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади Державного агентства водних ресурсів України та в межах повноважень реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів.

Основними завданнями Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів є:

  • забезпечення реалізації державної політики у сфері управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів району басейну річки Дон (крім тимчасово окупованої території);
  • спрямування та координація діяльності організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, з питань використання та відтворення поверхневих водних ресурсів у межах району басейну річки Дон (крім тимчасово окупованої території);
  • забезпечення реалізації державної політики у сфері водного господарства та гідротехнічної меліорації земель, здійснення від імені Держводагентства виробничих функцій з експлуатації державних меліоративних систем та гідротехнічної меліорації земель, управління інженерною інфраструктурою меліоративних систем та її окремими об’єктами, що перебувають у державній власності, у межах Донецької області (крім тимчасово окупованої території).

Управління водними ресурсами здійснюється за басейновим принципом шляхом встановлення оптимальних режимів роботи основних регулюючих водосховищ комплексного призначення для створення необхідних запасів води і забезпечення потреб всіх учасників водогосподарського комплексу за рахунок внутрішньорічного перерозподілу акумульованого стоку з урахуванням вимог щодо підтримання водності річок.

Встановлення оптимальних режимів роботи водосховищ комплексного використання здійснюється на підставі прогнозів Харківського регіонального центру з гідрометеорології, аналізу даних аналогічних періодів попередніх років з урахуванням пропозицій, наданих підприємствами та організаціями, які експлуатують ці водосховища.

Режими роботи водосховищ розглядаються і ухвалюються на засіданнях Міжвідомчої комісії та робочих груп відповідно до основних завдань за порами року (весняна повінь, літньо-осіння та осінньо-зимова межені) згідно з принципами та підходами, що визначені НД «Порядок встановлення режимів роботи каскадів ставків та водосховищ на малих річках України».

Режими роботи водосховищ, встановлені на засіданні Міжвідомчої комісії і затверджені Держводагентством, доводяться до відома водокористувачів, підприємств, установ та організацій, які експлуатують гідротехнічні споруди і водогосподарські системи, для обов’язкового виконання.

Зону діяльності басейнового управління складає водозбірна територія суббасейну Сіверського Дінця району басейну річки Дон в межах Харківської, Донецької і Луганської областей, басейну річок Приазов’я та басейну Нижнього Дніпра в межах Донецької області (крім тимчасово окупованої території), яка складає 84,6 тис.км2, на цей час підконтрольна територія складає 67,6 тис.км2, або 80%.

У зв’язку зі змінами підконтрольних територій в Донецькій і Луганській областях з II півріччя 2014 року на засіданнях Міжвідомчої комісії та засіданнях робочих груп Міжвідомчої комісії встановлення режимів роботи по порах року (весняний період, літньо-осіння та осіньо-зимова межень) забезпечується по 13 водосховищ комплексного призначення загальним об’ємом – 1,53 млрд.м3 (9 в Харківський області об’ємом – 1,30 млрд.м3, в Донецькій області (контрольованих) 4 водосховища об’ємом – 230 млн.м3.

З метою підтримання достатніх рівнів води в районах основних руслових водозаборів для питних та виробничих потреб користувачів Харківської, Донецької і Луганської областей здійснюється регулярний нагляд по 11 поверхневих водозаборах, в т.ч. 5 питних.

Міжбасейнове перекидання стоку басейну р. Дніпро в басейн р. Сіверський Донець та басейну р. Сіверський Донець в басейн річок Приазов’я здійснюється по системах 7 основних водогосподарських систем: 2 магістральні водогони в Харківській області, в Донецькій області – канал Сіверський Донець-Донбас, Другий Донецький та Південно-Донбаський водогони, в Луганській області – водогони Західної фільтрувальної станції (Білогорівка) та від Райгородської греблі в Донецькій області до м. Сєвєродонецьк Луганської області.

Станом на 01.01.2020 в суббасейні Сіверського Дінця в межах Харківської, Донецької та Луганської областей на державному обліку водокористування знаходиться 1481 водокористувач (67% від загальної кількості водокористувачів). З них протягом року надавали звіти і використовували водні ресурси суббасейну Сіверського Дінця – 1207 водокористувачів: у Харківській області – 569, в Донецькій області – 458, в Луганській області – 180.

За обсягами використання води основну долю складають промислові підприємства – 70% (388 водокористувачів), далі житлово-комунальне господарство – 25%, сільське господарство – 4%, інші галузі – 1%.

Загальне водоспоживання в суббасейні Сіверського Дінця в межах Харківської, Донецької та Луганської областей становить 1448 млн.м3, у тому числі з поверхневих джерел – 1329 млн.м3 (92%), з підземних джерел – 118,5 млн.м3 (8%), з якої шахтно-кар’єрна складає 40,61 млн.м3 (34%). У порівнянні з попереднім роком показники забору води збільшились на 186 млн. м3.

Система управління водними ресурсами передбачає:

– аналіз водогосподарської ситуації на водних об’єктах за гідрометеорологічними даними, даними про використання та стан якості поверхневих вод в системі моніторингу довкілля, аналогічних періодів попередніх років, враховуючи роки-аналоги;

– розробку водогосподарських балансів по ділянках суббасейну Сіверського Дінця згідно гідрографічного районування;

– розробку рекомендації для розгляду на засіданні Міжвідомчої комісії щодо встановлення оптимальних режимів роботи водосховищ комплексного призначення і основних водогосподарських систем;

– збір інформації:

  • щоденно про витрати води та рівні на водпостах і у місцях розташування поверхневих водозаборів централізованого питного водопостачання та технічного призначення;
  • щотижнево про режими роботи основних водосховищ комплексного призначення (дані про наповнення та скиди з водосховища) для контролю дотримання встановлених режимів та диспетчерських графіків згідно Правил експлуатації;
  • про наявність (відсутність) надзвичайних ситуацій на водних об’єктах чи пов’язаних з водним фактором;

– аналіз оперативних даних, підготовку прийняття управлінських рішень щодо коригування режимів роботи водосховищ та водогосподарських систем у разі зміни гідрометеоумов і водогосподарської ситуації;

– підготовку рекомендацій учасникам водогосподарського комплексу для вжиття необхідних заходів щодо коригування режимів роботи водогосподарських систем тощо;

– формування довідок (щоденно, щотижня) про водогосподарську обстановку на водних об’єктах регіону (за встановленою формою) для інформування Кризового центру Держводагентства, департаментів екології Харківської, Донецької і Луганської облдержадміністрацій, довідки для оперативного контролю в межах Харківської, Донецької і Луганської областей (розміщуються на сайті).

Поділитися: