Анонси

"

Увага! Інформація для водокористувачів

Нагадуємо про необхідність подання звіту про використання води за формою звітності №2ТП-водгосп (річна) за 2023 рік (далі – Звіт).

Звіти будуть прийматися з 01 січня по 01 лютого 2024 року в електронній формі через Портал електронних послуг Державного агентства водних ресурсів України за посиланням: https://e-services.davr.gov.ua/.

Помилки або недостовірні дані, виявлені у Звіті, можуть бути виправлені шляхом подання виправленого (уточненого) Звіту не пізніше 01 березня наступного за звітним року.

Вимоги до подання Звітів визначені Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015 № 78 (Із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів від 18.12.2020 № 375 від 24.01.2022 № 49).

Звіти рекомендовано створювати на базі попереднього року. Всі пояснення обов’язково треба завантажити у додаткові файли заяви.

За консультацією щодо подання Звіту можна звернутись у відділ водних відносин та ведення водного кадастру Сіверсько-Донецького БУВР за телефонами:

  • (095) 290-24-14 (Врагова Олена Анатоліївна),
  • (066) 064-54-68 (Муль Любов Володимирівна).
"

Згідно з п.7 переліку платних послуг, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011№1101, лабораторія моніторингу вод Східного регіону Сіверсько-Донецького БУВР має можливість виконувати вимірювання показників на договірній основі.

Лабораторія моніторингу вод Східного регіону на замовлення фізичних та юридичних осіб виконує вимірювання якості води і ґрунтів, а саме:

- визначення хімічного складу води, ґрунтів та донних відкладень за органічними та неорганічними показниками: мікроелементи (важкі метали), стійкі органічні забруднювачі, пестициди, інсектициди, біогенні, фізико-хімічні та сольові показники, феноли і нафтопродукти, та ін.;

- визначення вмісту: рухомого фосфору/калію; азоту нітратного; органічної речовини (гумусу);

- визначення води за аніонно-катіонним складом: загальна жорсткість, рН, мінералізація, карбонат-, гідрокарбонат-іони, хлорид-іон, сульфат-іон, кальцій, магній, натрій, та ін.;

- визначення якості водного об’єкту (ставків) щодо паспортизації;

- аналіз підземної води (свердловини, колодязі).

Для замовлення досліджень звертайтесь за контактними телефонами:

(050) 863-34-75, (050) 849-72-20; а також на е-майл: sdbuvr@gmail.com.

Поділитися: