План управління річковим басейном

Плани управління річковими басейнами (ПУРБ) є документом державного планування загальнодержавного рівня, яким визначаються основні екологічні цілі для поверхневих, підземних вод і зон (територій), які підлягаються охороні, та комплекс заходів для їх досягнення.

Екологічні цілі:

  • досягнення / збереження доброго екологічного та хімічного станів масивів поверхневих вод (МПВ)
  • досягнення / збереження доброго кількісного та хімічного станів масивів підземних вод (МПзВ)

Розроблення Планів управління річковими басейнами передбачено статтею 132 Водного кодексу України. Порядок розроблення ПУРБ затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 18.05.2017 № 336.

План-графік процесу розроблення проєкту Плану управління річковим басейном Дону (завантажити) затверджено наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 27.11.2020 № 313.

Згідно з гідрографічним та водогосподарським районуванням (ст. 131 Водного кодексу України) в Україні встановлено 9 районів річкових басейнів, одним з яких є район басейну річки Дон із суббасейнами Сіверського Дінця та нижнього Дону (накази Мінприроди від 26.01.2017 № 25 та від 03.03.2017 № 103).

Розроблення Плану управління річковим басейном Дону (ПУРБ Дону) розпочато у 2018 році. Впровадження європейських стандартів з управління водними ресурсами шляхом розроблення та реалізації ПУРБ має на меті досягнення доброго екологічного стану водних об’єктів.

Проєкт ПУРБ розроблявся Державним агентством водних ресурсів України та Сіверсько-Донецьким басейновим управлінням водних ресурсів разом з Державною службою геології та надр України, центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, іншими заінтересованими сторонами з урахуванням рішень басейнової ради Сіверського Дінця та нижнього Дону. Організаційні заходи щодо розроблення планів управління річковими басейнами та їх виконання здійснюються Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України і Держводагентством.

Наприкінці 2023 року було завершено розроблення та оновлення всіх 11 розділів ПУРБ, у тому числі з урахуванням впливу військових дій.

План управління річковим басейном Дону відповідає структурі, визначеній в Порядку розроблення ПУРБ і складається з текстової частини (11 розділів), а також додатків і карт.

Всі розділи проєкту ПУРБ Дону, в тому числі Програму заходів, було розглянуто і схвалено на засіданнях басейнової ради Сіверського Дінця та нижнього Дону.

Виконано стратегічну екологічну оцінку (СЕО) ПУРБ Дону.

З 21.12.2023 розпочато процес громадського обговорення проєктів ПУРБ всіх річкових басейнів України, в тому числі й по району басейну річки Дон, які триватимуть щонайменше 6 місяців. За результатами громадських обговорень будуть підготовлені відповідні доповнення до проєктів ПУРБ, адже метою є затвердження розпорядженням КМУ збалансованого документу державного планування, який забезпечить стале управління річковим басейном на наступні 6 років (2025-2030).

30 квітня 2024 року в м.Слов'янську відбулося громадське обговорення проєкту ПУРБ Дону (в режимі офлайн та онлайн).

З проєктом ПУРБ Дону та Звітом СЕО можна ознайомитися на вебсайтах Міндовкілля та Держводагентства.

Запрошуємо всі зацікавлені сторони долучитись до обговорення проєктів ПУРБ і зробити свій внесок у формування стратегічних документів розвитку річкових басейнів. Усі пропозиції та зауваження просимо надсилати на електронну адресу: rbmp@davr.gov.ua.

Поділитися: