Правові засади діяльності

Законодавство

Сіверсько-Донецьке БУВР у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами центральних органів виконавчої влади, що мають міжгалузеве значення, рішеннями обласної та місцевих державних адміністрацій, наказами, рішеннями колегії та іншими документами і актами Держводагентства та Положенням про Сіверсько-Донецьке басейнове управління водних ресурсів.

ВОДНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, № 24, ст.189)

Усі води (водні об'єкти) на території України є національним надбанням народу України, однією з природних основ його економічного розвитку і соціального добробуту.

Водні ресурси забезпечують існування людей, тваринного і рослинного світу і є обмеженими та уразливими природними об'єктами.

В умовах нарощування антропогенних навантажень на природне середовище, розвитку суспільного виробництва і зростання матеріальних потреб виникає необхідність розробки і додержання особливих правил користування водними ресурсами, раціонального їх використання та екологічно спрямованого захисту.

Водний кодекс, в комплексі з заходами організаційного, правового, економічного і виховного впливу, сприятиме формуванню водно-екологічного правопорядку і забезпеченню екологічної безпеки населення України, а також більш ефективному, науково обгрунтованому використанню вод та їх охороні від забруднення, засмічення та вичерпання.

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про охорону навколишнього природного середовища» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, № 41, ст.546)

Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини - невід'ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України.

Цей Закон визначає правові, економічні та соціальні основи організації охорони навколишнього природного середовища в інтересах нинішнього і майбутніх поколінь.

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про затвердження Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 17, ст.146)

Метою Програми є визначення основних напрямів державної політики у сфері водного господарства для задоволення потреби населення і галузей національної економіки у водних ресурсах, збереження і відтворення водних ресурсів, впровадження системи інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом, відновлення ролі меліорованих земель у продовольчому та ресурсному забезпеченні держави, оптимізації водоспоживання, запобігання та ліквідації наслідків шкідливої дії вод.

ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ «Про Концепцію розвитку водного господарства України» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 8, ст.54)

Метою цієї Концепції є визначення стратегічних цілей і головних напрямів щодо створення умов для підвищення екологічної стійкості та збалансованого розвитку водогосподарського комплексу, поліпшення водозабезпечення населення і господарських потреб з дотриманням оптимальних умов водокористування; підвищення якості води, зменшення збитків і соціального напруження внаслідок шкідливої дії води; збереження водних систем як унікальних складових навколишнього природного середовища.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ «Про схвалення Концепції екологічного оздоровлення басейну р.Сіверський Донець» від 23 квітня 2003 року № 224-р

Ця Концепція розроблена з метою запобігання збільшенню антропогенного впливу на довкілля басейну р. Сіверський Донець, сприяння розвитку екологічно безпечних видів діяльності, визначення головних напрямів дій щодо раціонального використання, охорони та відтворення водних ресурсів. Забезпечення сталого функціонування екосистеми басейну р. Сіверський Донець повинно стати одним з пріоритетів у реалізації державної політики у сфері охорони довкілля.

Орхуська КОНВЕНЦІЯ, ратифікована Законом України від 6 липня 1999 року № 832-XIV (832-14)

У липні 1999 р. Україна ратифікувала Конвенцію про доступ до екологічної інформації, участі громадськості в процесі прийняття рішень і доступу до правосуддя з питань, що стосуються навколишнього середовища, прийняту в Орхусі (Данія) 23-25 червня 1998 року на 4-й Конференції міністрів «Навколишнє середовище для Європи» (Закон України від 06.07.1999 № 832-XIV).

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ «Про День працівників водного господарства» від 18 березня 2003 року № 226/2003

Враховуючи вагомий внесок працівників водогосподарсько-меліоративного комплексу у розвиток водного господарства і меліорації земель, задоволення потреб населення і галузей національної економіки у водних ресурсах,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Установити в Україні професійне свято - День працівників водного господарства, яке відзначати щорічно у першу неділю червня.

Затверджені державні, регіональні та місцеві програми, до яких увійшли заходи щодо екологічного оздоровлення водних об’єктів басейнів р. Сіверський Донець, р. Дніпро та річок Приазов’я

Д Е Р Ж А В Н І

Державна цільова програма відновлення та розбудови миру в східних регіонах України (затверджена постановою КМУ від 13.12.2017 № 1071).

Р Е Г І О Н А Л Ь Н І

по Харківській області

Комплексна Програма розвитку водного господарства Харківської області на період до 2021 року (затверджена рішенням Харківської обласної ради від 20.06.2013 № 746-VI).

Програма «Питна вода Харківської області» на 2012-2020 роки (затверджена рішенням Харківської обласної ради від 01.03.2012 № 350-VI).

Комплексна Програма охорони навколишнього природного середовища в Харківській області на 2009-2013 роки та на перспективу до 2020 року (затверджена рішенням Харківської обласної ради від 29.10.2009 №1413-V, зі змінами).

Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харків на 2011-2020 роки (затверджена рішенням 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 №328/10, зі змінами).

по Донецькій області

Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки (затверджена розпорядженням голови Донецької обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 01.02.2019 № 79/5-19, зі змінами).

Регіональна цільова програма щодо здійснення розчистки та регулювання русел річок на 2018-2022 роки (затверджена розпорядженням голови Донецької обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 10.09.2018 № 1123/5-18).

по Луганській області

Регіональна програма з охорони навколишнього природного середовища Луганської області на 2019-2025 роки (затверджена розпорядженням голови Луганської обласної державної адміністрації – керівника військово-цивільної адміністрації від 21.02.2019 № 127, зі змінами).

Регіональна програма розвитку водного господарства Луганської області на період до 2021 року (затверджена рішенням Луганської обласної ради від 31.01.2014 № 22/13).

Регіональна програма «Питна вода Луганщини» на 2006-2020 роки (затверджена рішенням Луганської обласної ради від 19.07.2016 № 425).

Регіональна комплексна програма захисту від підтоплення території міст і селищ Луганської області на 2010-2019 роки (затверджена рішенням Луганської обласної ради від 03.12.2009 № 32/18).

Поділитися: