Енергетична політика

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Сіверсько-Донецького БУВР

від 07 червня 2023 р. № 28

ДЕКЛАРАЦІЯ

енергетичної політики Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів

Ця Декларація розроблена відповідно до вимог Закону України «Про енергетичну ефективність», Порядку впровадження систем енергетичного менеджменту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2021 №1460 (далі – Порядок), інших актів законодавства у сфері забезпечення енергетичної ефективності та визначає основні наміри, напрями діяльності, зобов’язання Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів щодо його енергетичної результативності.

  1. З метою досягнення індикативних цілей енергоефективності Сіверсько-Донецького БУВР зобов’язується:
  • забезпечувати функціонування, розвиток та вдосконалення системи енергетичного менеджменту відповідно до вимог Порядку;
  • керуватися у своїй діяльності нормами ДСТУ ISO 5001:2020 (ISO 5001:2018, IDT) «Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та настанова щодо використання»;
  • здійснювати планування відповідних фінансових, матеріальних та інших ресурсів, необхідних для досягнення цілей системи енергетичного менеджменту;
  • враховувати критерії енергоефективності під час проведення публічних закупівель товарів (обладнання), послуг, пов’язаних зі споживанням енергії, проектування та виконання ремонтних, регламентних, а також інших видів робіт;
  • вживати заходів щодо підвищення рівня енергетичної ефективності будівель Сіверсько-Донецького БУВР. з урахуванням отриманої за результатами їх сертифікації інформації шляхом впровадження економічно обґрунтованих енергоефективних заходів;
  • проводити моніторинг, вимірювання та аналіз обсягів споживання енергетичних ресурсів, вживати заходів до їх економного та раціонального використання з метою щорічної оптимізації енерговитрат, зменшення витрат на оплату комунальних послуг, викидів СО;
  • підвищувати рівень інформованості працівників із питань енергозбереження, раціонального використання енергоресурсів, завдань, планів дій та цілей, що стосуються енергетичної ефективності Сіверсько-Донецького БУВР.
  1. Ця Декларація затверджується на період з 2023 до 2030 року та підлягає достроковому перегляду з метою відповідності законодавства та вимогам Національного плану дій з енергоефективності.
Поділитися: