Державний облік водокористування

"

Увага! Інформація для водокористувачів

Нагадуємо про необхідність подання звіту про використання води за формою звітності №2ТП-водгосп (річна) за 2023 рік (далі – Звіт).

Звіти будуть прийматися з 01 січня по 01 лютого 2024 року в електронній формі через Портал електронних послуг Державного агентства водних ресурсів України за посиланням: https://e-services.davr.gov.ua/.

Помилки або недостовірні дані, виявлені у Звіті, можуть бути виправлені шляхом подання виправленого (уточненого) Звіту не пізніше 01 березня наступного за звітним року.

Вимоги до подання Звітів визначені Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015 № 78 (Із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів від 18.12.2020 № 375 від 24.01.2022 № 49).

Звіти рекомендовано створювати на базі попереднього року. Всі пояснення обов’язково треба завантажити у додаткові файли заяви.

За консультацією щодо подання Звіту можна звернутись у відділ водних відносин та ведення водного кадастру Сіверсько-Донецького БУВР за телефонами:

 • (095) 290-24-14 (Врагова Олена Анатоліївна),
 • (066) 064-54-68 (Муль Любов Володимирівна).
"

Державний облік водокористування здійснюється відповідно до статті 25 Водного кодексу України з метою систематизації даних про забір та використання вод, скидання зворотних вод та забруднюючих речовин, наявність систем оборотного водопостачання та їх потужність, а також про діючі системи очищення стічних вод та їх ефективність.

Організація ведення державного обліку водокористування у Донецькій області здійснюється Сіверсько-Донецьким басейновим управлінням водних ресурсів шляхом подання водокористувачами звітів про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна):ОНОВЛЕНО! форма № 2ТП-водгосп (річна).pdfвідповідно до Порядку ведення державного обліку водокористування, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015 № 78 (зі змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 18.12.2020 № 375, від 24.01.2022 № 49).

Подання звітів здійснюється в електронній формі через Єдиний державний веб-портал електронних послуг «Портал Дія» або «Портал електронних послуг Державного агентства водних ресурсів України» за посиланням: e-services.davr.gov.ua.

Звітним періодом є календарний рік. Звіти подаються не пізніше 1 лютого наступного за звітним року. Помилки або недостовірні дані, виявлені у Звіті, можуть бути виправлені шляхом подання виправленого (уточненого) Звіту не пізніше 1 березня.

Під час державного обліку водокористування систематизуються дані про водокористувачів, які здійснюють діяльність, пов’язану із забором та/або використанням води, скиданням зворотних (стічних) вод та забруднюючих речовин, та:

 • здійснюють забір води із поверхневих та підземних водних об’єктів в обсязі від 5 метрів кубічних води на добу;

 • забирають воду з водопровідних мереж або інших систем водопостачання в обсязі від 5 метрів кубічних води на добу (у середньому протягом календарного року) і передають зворотні (стічні) води до систем водовідведення;

 • забирають воду для зрошення в обсязі від 5 метрів кубічних води на добу (у середньому протягом зрошувального періоду);

 • мають сезонний режим роботи та забирають воду в обсязі від 5 метрів кубічних води на добу (у середньому протягом періоду його роботи у межах календарного року);

 • мають оборотні системи водопостачання загальною потужністю 1000 метрів кубічних води на добу і більше незалежно від кількості забраної (отриманої) води;

 • використовують воду для виробництва напоїв незалежно від кількості води;

 • здійснюють скид (незалежно від об’єму) зворотних (стічних) вод безпосередньо у водні об’єкти та підземні горизонти;

 • віднесені до галузі гідроенергетики;

 • користуються водними об’єктами для рибогосподарських потреб (крім суден флоту рибної промисловості).

У разі припинення діяльності або недосягнення критеріїв, зазначених вище, водокористувач інформує Сіверсько-Донецьке БУВР про припинення подання Звіту або призупинення подачі Звіту до досягнення критеріїв.

Перелік документів для постановки на державний облік водокористування та присвоєння коду водокористувачаПерелік матеріалів для узгодження лімітів використання води вторинним водокористувачам

Примітка: В суббасейні Сіверського Дінця за 2021 рік звіти подали 976 водокористувачів, у тому числі по областях: Харківська – 487, Донецька – 318, Луганська – 171. Забір води в суббасейні Сіверського Дінця склав 1132,864 млн.м3 (80,3% у порівнянні з попереднім роком), в тому числі поверхневої – 1020,166 млн.м3 (90,1%), підземної – 112,698 млн.м3 (9,9%); по областях це склало: Харківська – 205,751 млн.м3 (18,2%), Донецька – 839,017 млн.м3 (74,1%), Луганська – 88,096 млн.м3 (7,7%).

"

Територіальні органи Державного агентства водних ресурсів України
у Донецькій, Луганській та Харківській областях

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 393 «Про затвердження положення про Державне агентство водних ресурсів України» та структури центрального апарату Держводагентства України, враховуючи, що територіальні органи Держводагентства у Донецькій та Луганській областях реорганізовано, їх функції з 26.04.2016 перейшли до сектору у Донецькій, Луганській та Харківській областях.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 № 185-р «Про погодження пропозиції щодо реорганізації деяких територіальних органів Державного агентства водних ресурсів» сектор у Донецькій, Луганській та Харківській областях було реорганізовано шляхом його поділу з утворенням сектору в Харківській області та сектору в Донецькій та Луганській областях.

Сектор Держводагентства у Донецькій та Луганській областях знаходиться за адресою: м. Слов'янськ, вул. Торська, 35. Тел.: (0626) 66-41-53. E-mail: don.to@davr.gov.ua.

ОНОВЛЕНО! Інформаційна картка адміністративної послуги (для Донецької та Луганської областей)

Сектор Держводагентства у Харківській області знаходиться за адресою: 61145, м. Харків, вул. Космічна, 21. Тел.: (057) 701-01-83, (057) 701-25-80. E-mail: hark.to@davr.gov.ua.

ОНОВЛЕНО! Інформаційна картка адміністративної послуги (для Харківської області)

УВАГА! Держводагентством внесено ЗМІНИ до інформаційних карток адміністративної послуги видачі дозволу на спеціальне водокористування. Детальнішу інформацію дивіться на офіційному сайті Державного агентства водних ресурсів України у розділі "Діяльність" // "Дозвільна діяльність" // "Про дозвіл на спеціальне водокористування".

Довідково:

Сектори є самостійними структурними підрозділом центрального апарату Державного агентства водних ресурсів України, здійснюють свою діяльність у сфері управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів в межах означеної території.

До функцій секторів Держводагентства належить:

- надання висновків дозвільним органам щодо можливості видачі дозволу на спец.водокористування;

- погодження нормативів водопостачання;

- встановлення режимів роботи водосховищ, водогосподарських систем та каналів (крім тих, що встановлюються відповідно до Порядку розроблення та встановлення режимів роботи водосховищ комплексного призначення, водогосподарських систем і каналів, затвердженого наказом Мінприроди України від 07.02.2012 № 46 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.03.2012 за № 393/20706);

- встановлення режимів роботи для орендованих водних об’єктів;

- погодження договорів оренди водних об'єктів;

- погодження проектів на проведення робіт на землях водного фонду (крім робіт на землях, зайнятих морями), пов’язаних з будівництвом гідротехнічних, лінійних та гідрометричних споруд, прокладенням кабелів, трубопроводів, інших комунікацій, а також виконанням бурових та геологорозвідувальних робіт;

- погодження проектів встановлення розмірів смуг відведення та режиму користування ними;

- погодження меж зон санітарної охорони водних об’єктів;

- погодження створення на річках та у їх басейнах штучних водойм та водопідпірних стінок;

- погодження документації із землеустрою у випадках та порядку, визначених Земельним кодексом України та Законом України «Про землеустрій» щодо відповідності зазначеної документації водному законодавству (крім документації із землеустрою, що стосується морів, морських заток та лиманів, а також їх прибережних захисних смуг);

- здійснення за згодою Держводагентства інших владних функцій у сфері управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів, передбаченні чинним законодавством.

Поділитися: