Державний облік водокористування

ДО УВАГИ ВОДОКОРИСТУВАЧІВ!

Сіверсько-Донецьке басейнове управління водних ресурсів інформує, що з 01.01.2022 вступають в силу ЗМІНИ в частині форми подачі звіту про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна), відповідно до наказу Міндовкілля від 18.12.2020 № 375 «Про затвердження Змін до Порядку ведення державного обліку водокористування та Порядку функціонування модуля «Подання звіту про використання води в електронній формі» Порталу електронних послуг Державного агентства водних ресурсів України».

Звіти за формою 2ТП-водгосп (річна) за 2021 рік будуть прийматися від водокористувачів Донецької області виключно в електронному вигляді через Портал електронних послуг Державного агентства водних ресурсів України https://e-services.davr.gov.ua/ з 01 січня по 01 лютого 2022 року.

Звіт підписується з накладанням кваліфікованого електронного підпису чи кваліфікованої електронної печатки водокористувача. Докладніше про це – в Інструкції користувача:

Електронний кабінет водокористувача. Інструкція (завантажити)

Звертаємо увагу на зміни до критеріїв віднесення водокористувачів, діяльність яких підлягає державному обліку: у відповідності до п.1.5 Порядку, Звіти надаються водокористувачами, які здійснюють діяльність, пов’язану із забором та/або використанням води, скиданням зворотних (стічних) вод та забруднюючих речовин в обсязі від 5 метрів кубічних води на добу.

Одночасно інформуємо, що Сіверсько-Донецьким БУВР у грудні 2021 року планується проведення онлайн-семінарів для водокористувачів із висвітленням питань подачі Звітів через Портал, про що додатково буде зазначено на вебсайті Сіверсько-Донецького БУВР https://www.sdbuvr.gov.ua/ у розділах "Анонси" та "Державний облік водокористування".

Для отримання консультацій можна звернутись до відділу водних відносин та ведення водного кадастру Сіверсько-Донецького БУВР (м. Слов’янськ, вул. Торська, 35, тел. 095-290-24-14) та відділу водокористування Сіверсько-Донецького БУВР (с. Покровське Мангушського р-ну, вул. Худолія, 1, тел. 066-064-54-68).

"

Державний облік водокористування здійснюється відповідно до статті 25 Водного кодексу України з метою систематизації даних про забір та використання вод, скидання зворотних вод та забруднюючих речовин, наявність систем оборотного водопостачання та їх потужність, а також про діючі системи очищення стічних вод та їх ефективність.

Організація ведення державного обліку водокористування у Донецькій області здійснюється Сіверсько-Донецьким басейновим управлінням водних ресурсів шляхом подання водокористувачами звітів про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна)відповідно до Порядку ведення державного обліку водокористування, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015 № 78 (зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 18.12.2020 № 375).

Подання звітів здійснюється в електронній формі через Єдиний державний веб-портал електронних послуг «Портал Дія» або «Портал електронних послуг Державного агентства водних ресурсів України» за посиланням: e-services.davr.gov.ua.

Звітним періодом є календарний рік. Звіти подаються не пізніше 1 лютого наступного за звітним року. Помилки або недостовірні дані, виявлені у Звіті, можуть бути виправлені шляхом подання виправленого (уточненого) Звіту не пізніше 1 березня.

Водокористувачі Донецької області можуть отримати консультацію з питань подання звітності у Сіверсько-Донецькому басейновому управлінні водних ресурсів:

  • відділі водних відносин та ведення водного кадастру за адресою: м. Слов’янськ, вул. Торська, 35 за телефоном: (06262) 2-00-79 або +38(095) 290-24-14, e-mail: sd@sdbuvr.gov.ua,
  • відділі водокористування за адресою: Мангушський район, с. Покровське, вул. Худолія, 1 за телефоном: +38(066) 064-54-68.

Перелік документів для постановки на державний облік водокористування та присвоєння коду водокористувачаПерелік матеріалів для узгодження лімітів використання води вторинним водокористувачам

Примітка: В суббасейні Сіверського Дінця за 2021 рік звіти подали 976 водокористувачів, у тому числі по областях: Харківська – 487, Донецька – 318, Луганська – 171. Забір води в суббасейні Сіверського Дінця склав 1132,864 млн.м3 (80,3% у порівнянні з попереднім роком), в тому числі поверхневої – 1020,166 млн.м3 (90,1%), підземної – 112,698 млн.м3 (9,9%); по областях це склало: Харківська – 205,751 млн.м3 (18,2%), Донецька – 839,017 млн.м3 (74,1%), Луганська – 88,096 млн.м3 (7,7%).

"

Територіальні органи Державного агентства водних ресурсів України
у Донецькій, Луганській та Харківській областях

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 393 «Про затвердження положення про Державне агентство водних ресурсів України» та структури центрального апарату Держводагентства України, враховуючи, що територіальні органи Держводагентства у Донецькій та Луганській областях реорганізовано, їх функції з 26.04.2016 перейшли до сектору у Донецькій, Луганській та Харківській областях.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 № 185-р «Про погодження пропозиції щодо реорганізації деяких територіальних органів Державного агентства водних ресурсів» сектор у Донецькій, Луганській та Харківській областях було реорганізовано шляхом його поділу з утворенням сектору в Харківській області та сектору в Донецькій та Луганській областях.

Сектор Держводагентства у Донецькій та Луганській областях знаходиться за адресою: м. Слов'янськ, вул. Торська, 35. Тел.: (0626) 66-41-53. E-mail: don.to@davr.gov.ua.

ОНОВЛЕНО! Інформаційна картка адміністративної послуги (для Донецької та Луганської областей)

Сектор Держводагентства у Харківській області знаходиться за адресою: 61145, м. Харків, вул. Космічна, 21. Тел.: (057) 701-01-83, (057) 701-25-80. E-mail: hark.to@davr.gov.ua.

ОНОВЛЕНО! Інформаційна картка адміністративної послуги (для Харківської області)

УВАГА! Держводагентством внесено ЗМІНИ до інформаційних карток адміністративної послуги видачі дозволу на спеціальне водокористування. Детальнішу інформацію дивіться на офіційному сайті Державного агентства водних ресурсів України у розділі "Діяльність" // "Дозвільна діяльність" // "Про дозвіл на спеціальне водокористування".

Довідково:

Сектори є самостійними структурними підрозділом центрального апарату Державного агентства водних ресурсів України, здійснюють свою діяльність у сфері управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів в межах означеної території.

До функцій секторів Держводагентства належить:

- надання висновків дозвільним органам щодо можливості видачі дозволу на спец.водокористування;

- погодження нормативів водопостачання;

- встановлення режимів роботи водосховищ, водогосподарських систем та каналів (крім тих, що встановлюються відповідно до Порядку розроблення та встановлення режимів роботи водосховищ комплексного призначення, водогосподарських систем і каналів, затвердженого наказом Мінприроди України від 07.02.2012 № 46 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.03.2012 за № 393/20706);

- встановлення режимів роботи для орендованих водних об’єктів;

- погодження договорів оренди водних об'єктів;

- погодження проектів на проведення робіт на землях водного фонду (крім робіт на землях, зайнятих морями), пов’язаних з будівництвом гідротехнічних, лінійних та гідрометричних споруд, прокладенням кабелів, трубопроводів, інших комунікацій, а також виконанням бурових та геологорозвідувальних робіт;

- погодження проектів встановлення розмірів смуг відведення та режиму користування ними;

- погодження меж зон санітарної охорони водних об’єктів;

- погодження створення на річках та у їх басейнах штучних водойм та водопідпірних стінок;

- погодження документації із землеустрою у випадках та порядку, визначених Земельним кодексом України та Законом України «Про землеустрій» щодо відповідності зазначеної документації водному законодавству (крім документації із землеустрою, що стосується морів, морських заток та лиманів, а також їх прибережних захисних смуг);

- здійснення за згодою Держводагентства інших владних функцій у сфері управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів, передбаченні чинним законодавством.

Поділитися: