Державний облік водокористування

ДО УВАГИ ВОДОКОРИСТУВАЧІВ!

Сіверсько-Донецьке басейнове управління водних ресурсів інформує, що з 01.01.2022 вступають в силу ЗМІНИ в частині форми подачі звіту про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна), відповідно до наказу Міндовкілля від 18.12.2020 № 375 «Про затвердження Змін до Порядку ведення державного обліку водокористування та Порядку функціонування модуля «Подання звіту про використання води в електронній формі» Порталу електронних послуг Державного агентства водних ресурсів України».

Звіти за формою 2ТП-водгосп (річна) за 2021 рік будуть прийматися від водокористувачів Донецької області виключно в електронному вигляді через Портал електронних послуг Державного агентства водних ресурсів України https://e-services.davr.gov.ua/ з 01 січня по 01 лютого 2022 року.

Звіт підписується з накладанням кваліфікованого електронного підпису чи кваліфікованої електронної печатки водокористувача. Докладніше про це – в Інструкції користувача: Електронний кабінет водокористувача. Інструкція (завантажити)

Звертаємо увагу на зміни до критеріїв віднесення водокористувачів, діяльність яких підлягає державному обліку: у відповідності до п.1.5 Порядку, Звіти надаються водокористувачами, які здійснюють діяльність, пов’язану із забором та/або використанням води, скиданням зворотних (стічних) вод та забруднюючих речовин в обсязі від 5 метрів кубічних води на добу.

Одночасно інформуємо, що Сіверсько-Донецьким БУВР у грудні 2021 року планується проведення онлайн-семінарів для водокористувачів із висвітленням питань подачі Звітів через Портал, про що додатково буде зазначено на вебсайті Сіверсько-Донецького БУВР https://www.sdbuvr.gov.ua/ у розділах "Анонси" та "Державний облік водокористування".

Для отримання консультацій можна звернутись до відділу водних відносин та ведення водного кадастру Сіверсько-Донецького БУВР (м. Слов’янськ, вул. Торська, 35, тел. 095-290-24-14) та відділу водокористування Сіверсько-Донецького БУВР (с. Покровське Мангушського р-ну, вул. Худолія, 1, тел. 066-064-54-68).

"

Державний облік водокористування здійснюється відповідно до статті 25 Водного кодексу України з метою систематизації даних про забір та використання вод, скидання зворотних вод та забруднюючих речовин, наявність систем оборотного водопостачання та їх потужність, а також про діючі системи очищення стічних вод та їх ефективність.

Організація ведення державного обліку водокористування у Донецькій області здійснюється Сіверсько-Донецьким басейновим управлінням водних ресурсів шляхом подання водокористувачами звітів про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна)відповідно до Порядку ведення державного обліку водокористування, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015 № 78 (зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 18.12.2020 № 375).

Подання звітів здійснюється в електронній формі через Єдиний державний веб-портал електронних послуг «Портал Дія» або «Портал електронних послуг Державного агентства водних ресурсів України» за посиланням: e-services.davr.gov.ua.

Звітним періодом є календарний рік. Звіти подаються не пізніше 1 лютого наступного за звітним року. Помилки або недостовірні дані, виявлені у Звіті, можуть бути виправлені шляхом подання виправленого (уточненого) Звіту не пізніше 1 березня.

Водокористувачі Донецької області можуть отримати консультацію з питань подання звітності у Сіверсько-Донецькому басейновому управлінні водних ресурсів:

  • відділі водних відносин та ведення водного кадастру за адресою: м. Слов’янськ, вул. Торська, 35 за телефоном: (06262) 2-00-79 або +38(095) 290-24-14, e-mail: sd@sdbuvr.gov.ua,
  • відділі водокористування за адресою: Мангушський район, с. Покровське, вул. Худолія, 1 за телефоном: +38(066) 064-54-68.

Перелік документів для постановки на державний облік водокористування та присвоєння коду водокористувачаПерелік матеріалів для узгодження лімітів використання води вторинним водокористувачам

Примітка: В суббасейні Сіверського Дінця за 2020 рік звіт подали 1032 водокористувачі, у тому числі по областях: Харківська – 555, Донецька – 306, Луганська – 171. Забір води в суббасейні Сіверського Дінця склав 1411 млн.м3 (97% в порівнянні з попереднім роком), у тому числі поверхневої – 1300 млн.м3 (92%), підземної – 111 млн.м3 (8%), у тому числі по областях: Донецька – 1030 млн.м3 (73%), Луганська – 79 млн.м3 (6%), Харківська – 302 млн.м3 (21%).

"

Територіальні органи Державного агентства водних ресурсів України
у Донецькій, Луганській та Харківській областях

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 393 «Про затвердження положення про Державне агентство водних ресурсів України» та структури центрального апарату Держводагентства України, враховуючи, що територіальні органи Держводагентства у Донецькій та Луганській областях реорганізовано, їх функції з 26.04.2016 перейшли до сектору у Донецькій, Луганській та Харківській областях.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 № 185-р «Про погодження пропозиції щодо реорганізації деяких територіальних органів Державного агентства водних ресурсів» сектор у Донецькій, Луганській та Харківській областях було реорганізовано шляхом його поділу з утворенням сектору в Харківській області та сектору в Донецькій та Луганській областях.

Сектор Держводагентства у Донецькій та Луганській областях знаходиться за адресою: м. Слов'янськ, вул. Торська, 35. Тел.: (0626) 66-41-53. E-mail: don.to@davr.gov.ua.
Інформаційна картка адміністративної послуги (завантажити).

Сектор Держводагентства у Харківській області знаходиться за адресою: 61145, м. Харків, вул. Космічна, 21. Тел.: (057) 701-25-80, (057) 702-20-52. E-mail: hark_to@scwm.gov.ua. Приймальні дні – понеділок, середа, п'ятниця: з 14-00 до 16-00.

Детальнішу інформацію дивіться на офіційному сайті Державного агентства водних ресурсів України.

Довідково:

Сектори є самостійними структурними підрозділом центрального апарату Державного агентства водних ресурсів України, здійснюють свою діяльність у сфері управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів в межах означеної території.

До функцій секторів Держводагентства належить:

- надання висновків дозвільним органам щодо можливості видачі дозволу на спец.водокористування;

- погодження нормативів водопостачання;

- встановлення режимів роботи водосховищ, водогосподарських систем та каналів (крім тих, що встановлюються відповідно до Порядку розроблення та встановлення режимів роботи водосховищ комплексного призначення, водогосподарських систем і каналів, затвердженого наказом Мінприроди України від 07.02.2012 № 46 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.03.2012 за № 393/20706);

- встановлення режимів роботи для орендованих водних об’єктів;

- погодження договорів оренди водних об'єктів;

- погодження проектів на проведення робіт на землях водного фонду (крім робіт на землях, зайнятих морями), пов’язаних з будівництвом гідротехнічних, лінійних та гідрометричних споруд, прокладенням кабелів, трубопроводів, інших комунікацій, а також виконанням бурових та геологорозвідувальних робіт;

- погодження проектів встановлення розмірів смуг відведення та режиму користування ними;

- погодження меж зон санітарної охорони водних об’єктів;

- погодження створення на річках та у їх басейнах штучних водойм та водопідпірних стінок;

- погодження документації із землеустрою у випадках та порядку, визначених Земельним кодексом України та Законом України «Про землеустрій» щодо відповідності зазначеної документації водному законодавству (крім документації із землеустрою, що стосується морів, морських заток та лиманів, а також їх прибережних захисних смуг);

- здійснення за згодою Держводагентства інших владних функцій у сфері управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів, передбаченні чинним законодавством.

Поділитися: