Основні завдання

Основні завдання

Сіверсько-Донецьке басейнове управління водних ресурсів є бюджетною неприбутковою організацією, яка належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів – Державного агентства водних ресурсів України.

Положення Сіверсько-Донецького БУВР(завантажити)

Сіверсько-Донецьке БУВР здійснює свою діяльність у межах суббасейну Сіверського Дінця та суббасейну нижнього Дону району річкового басейну Дон (крім тимчасово окупованої території) з управління водними ресурсами та забезпечує реалізацію державної політики у сфері водного господарства та гідротехнічної меліорації земель у межах Донецької області (крім тимчасово окупованої території).

Основними завданнями басейнового управління та його структурних підрозділів є:

• у межах суббасейну Сіверського Дінця та суббасейну нижнього Дону району річкового басейну Дон (крім тимчасово окупованої території):
 • спрямування та координація діяльності організацій, що належать до сфери управління Держводагентства (регіональних офісів у Харківській і Луганській областях), у частині впровадження інтегрованих підходів в управління водними ресурсами за басейновим принципом;
 • розробка планів управління відповідних суббасейнів;
 • організація роботи басейнової ради Сіверського Дінця та нижнього Дону;
 • розробка водогосподарських балансів;
 • участь у вирішенні питань, пов’язаних з міжбасейновим розподілом стоку річок;
 • координація заходів з екологічного оздоровлення поверхневих вод;
 • узагальнення та аналіз результатів державного обліку використання водних ресурсів для наповнення державного водного кадастру за розділами «Поверхневі водні об’єкти» і «Водокористування»;
 • узагальнення та аналіз результатів моніторингу якості вод, розробка оперативних та довгострокових прогнозів змін екологічного стану водних об’єктів;
 • інформування громадськості з питань управління водними ресурсами;
 • проведення заходів з популяризації екологічних знань і дбайливого ставлення до водних ресурсів;
 • забезпечення відкритості діяльності шляхом взаємодії зі ЗМІ та засобів поширення інформації тощо.
• у межах Донецької області (крім тимчасово окупованої території):
 • участь у виконанні державних цільових програм з питань водного господарства, гідротехнічної меліорації земель та здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням шкідливій дії води ліквідацією її наслідків, включаючи противопаводковий захист сільських населених пунктів;
 • участь у забезпеченні задоволення потреб населення і галузей економіки у водних ресурсах;
 • розробка пропозицій щодо визначення пріоритетів розвитку водного господарства;
 • розробка режимів роботи водосховищ, ставків, водогосподарських систем і каналів та орендованих водних об’єктів;
 • надання пропозицій в межах компетенції територіальному органу Держводагентства, в тому числі щодо можливості отримання дозволів на спецводокористування та погодження нормативів водопостачання;
 • проведення моніторингу якості вод та кризового моніторингу водних об’єктів;
 • здійснення моніторингу підтоплення сільських та селищних населених пунктів, меліоративного стану зрошуваних та осушуваних земель, а також ґрунтів в зонах впливу меліоративних систем;
 • ведення державного обліку водокористування; взаємодія з басейновими радами нижнього Дніпра та річок Приазов’я;
 • розробка довгострокових прогнозів та пропозицій щодо основних напрямів розвитку гідротехнічної меліорації земель та використання меліорованих угідь;
 • виконання функції замовника на проектування, будівництво і реконструкцію природоохоронних та інших об’єктів інженерної інфраструктури;
 • забезпечення експлуатації державних водогосподарських об’єктів комплексного призначення, міжгосподарських зрошувальних і осушувальних систем тощо.
Поділитися: