Основні завдання

Основні завдання

Сіверсько-Донецьке басейнове управління водних ресурсів є бюджетною неприбутковою організацією, яка належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, забезпечення галузей економіки у водних ресурсах, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів – Державного агентства водних ресурсів України.

Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами центральних органів виконавчої влади, що мають міжгалузеве значення, рішеннями обласної та місцевих державних адміністрацій, наказами, рішеннями колегії та іншими нормативними документами і актами Держводагентства та цим Положенням.

Положення про Сіверсько-Донецьке БУВР (завантажити)Основними завданнями Управління є:

1) забезпечення реалізації державної політики у сфері управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів району басейну річки Дон (крім тимчасово окупованої території);

2) спрямування та координація діяльності організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, з питань управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів у межах району басейну річки Дон (крім тимчасово окупованої території);

3) зобезпечення реалізації державної політики у сфері водного господарства у межах Донецької області (крім тимчасово окупованої території).

Поділитися: