Лабораторія моніторингу вод Східного регіону

"

Згідно з п.7 переліку платних послуг, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 №1101, лабораторія моніторингу вод Східного регіону Сіверсько-Донецького БУВР має можливість виконувати вимірювання показників на договірній основі.

Лабораторія моніторингу вод Східного регіону на замовлення фізичних та юридичних осіб виконує вимірювання якості води і ґрунтів, а саме:

- визначення хімічного складу води, ґрунтів та донних відкладень за органічними та неорганічними показниками: мікроелементи (важкі метали), стійкі органічні забруднювачі, пестициди, інсектициди, біогенні, фізико-хімічні та сольові показники, феноли і нафтопродукти, та ін.;

- визначення вмісту: рухомого фосфору/калію; азоту нітратного; органічної речовини (гумусу);

- визначення води за аніонно-катіонним складом: загальна жорсткість, рН, мінералізація, карбонат-, гідрокарбонат-іони, хлорид-іон, сульфат-іон, кальцій, магній, натрій, та ін.;

- визначення якості водного об’єкту (ставків) щодо паспортизації;

- аналіз підземної води (свердловини, колодязі).

Для замовлення досліджень звертайтесь за контактними телефонами:

(050) 863-34-75, (050) 849-72-20; а також на е-майл: sdbuvr@gmail.com.

"

Точність даних для визначення стану якості поверхневих вод

Лабораторія моніторингу вод Східного регіону

На шляху євроінтеграційних змін в Україні з метою переходу до європейських стандартів якості і досягнення у майбутньому доброго екологічного стану вод, Держводагентством здійснювалась трансформація існуючої системи моніторингу та облаштування чотирьох базових лабораторій для забезпечення виконання вимірювань пріоритетних забруднюючих речовин. Черговим її етапом навесні 2020 року стало відкриття лабораторії моніторингу вод Східного регіону в м. Слов’янськ, створеної на базі басейнової лабораторії моніторингу вод та ґрунтів Сіверсько-Донецького БУВР.

"

Впровадження нових стандартів моніторингу вод за європейськими вимогами в межах основних річкових басейнів України, районування яких було закріплено законодавчо у 2018 році, потребувало консолідації зусиль держави і залучення підтримки на місцях.

Так, за ініціативи Держводагентства в 2019 році для підготовки введення в дію лабораторії моніторингу вод Східного регіону було виконано капітальний ремонт приміщень лабораторії за рахунок коштів Державного фонду розвитку водного господарства з метою створення належних умов для розміщення та експлуатації нового лабораторного обладнання.

"

Суттєвому підвищенню потенціалу оновленої лабораторії сприяло отримання і освоєння сучасного лабораторного обладнання, що дозволило збільшити перелік показників для виконання вимірювань забруднюючих речовин з числа пріоритетних та специфічних для басейну з метою визначення хімічного стану масивів поверхневих вод, а саме:

- в рамках проєкту Координатора проектів ОБСЄ в Україні «Визначення шкоди, завданої довкіллю на сході України» у 2019 році було придбано 5 одиниць обладнання для пробопідготовки та підвищення чутливості методів вимірювання: спектрофотометр UA1800 Shimadzu, рН-метр/іономір SevenCompact S220 Metler Toledo, аналізатор нафтопродуктів, ротаційний випарник, батометр);

- за рахунок Донецького обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, згідно з «Програмою економічного та соціального розвитку Донецької області на 2019 рік», у грудні 2019 року отримано основне і допоміжне лабораторне обладнання, лабораторні меблі та оргтехніка – на суму майже 14 млн.грн., в т.ч. з переліку основного обладнання газовий хроматомас-спектрометр GCMS-TQ8050NX Shimadzu, оптико-емісійний спектрометр Avio200 PerkinElmer, система твердофазової екстракції, титратор, що з 1 липня 2020 року введені в дію;

- в рамках Меморандуму про взаєморозуміння, підписаним між Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) в Україні та Державним агентством водних ресурсів України, у 2020 році Сіверсько-Донецьким БУВР отримано лабораторне обладнання: рідинний хроматограф LC-2030C 3D Shimadzu для визначення забруднюючих речовин з числа пріоритетних та специфічних для басейну з метою встановлення хімічного стану масивів поверхневих вод, аквадистилятор MICROmed DE-5 для водопідготовки, кондуктометр-солемір S230 Metler Toledo для визначення фізико-хімічних показників.

"

Разом з тим, фахівці лабораторії отримали можливість підвищити свій фаховий рівень з газової хроматографії відповідно до нових європейських вимог. Так, з 21 по 25 жовтня 2019 року в м. Варшава на базі Центральної дослідної лабораторії Головної інспекції з охорони довкілля Республіки Польща українські фахівці лабораторій моніторингу вод вчились правильно й відповідно до Водної Рамкової Директиви ЄС визначати пріоритетні забруднюючі речовини та виконувати дослідження на газовому хроматомас-спектрометрі та спектрометрі з індуктивно-зв’язаною плазмою.

А 27-31 липня 2020 року в рамках проєкту Координатора проектів ОБСЄ в Україні «Зміцнення спроможності для моніторингу та управління водними ресурсами на сході України», що впроваджувався у співпраці з Держводагентством, вже на приладовій базі оновленої лабораторії моніторингу вод Східного регіону було проведено п’ятиденний практичний тренінг для фахівців лабораторій Держводагентства.

З метою обміну досвідом, уніфікації підходів вимірювання та налагодження практичної співпраці у застосуванні методів газової хроматографії навчання пройшли фахівці усіх чотирьох сучасних лабораторних центрів у системі Держводагентства – лабораторій моніторингу вод Східного регіону (Сіверсько-Донецького БУВР, м. Словянськ), Західного регіону (Дністровського БУВР, м. Івано-Франківськ), Північного регіону (Міжрегіонального офісу захисних масивів дніпровських водосховищ, м. Вишгород) та Південного регіону (БУВР річок Причорномор’я та нижнього Дунаю, м. Одеса).

"

З 1 липня 2020 року лабораторія моніторингу вод Східного регіону забезпечує виконання державного (діагностичного) моніторингу за збільшеним переліком показників (з 38 до 70) та розширеною мережею спостереження (з 34 до 91 пункту моніторингу, у 2021 році – до 131) у суббасейні Сіверського Дінця та суміжних річкових басейнах річок Приазов’я та Нижнього Дніпра.

"

Крім того, з травня 2020 року лабораторія є активним субєктом регіонального моніторингу завдяки залученню коштів Донецької облдержадміністрації і виконує дослідження стану якості вод за 25 показниками у 16 пунктах моніторингу на території Донецької області (10 у суббасейні р. Сіверський Донець, 4 в басейні Нижнього Дніпра та 2 в басейні річок Приазов’я).

"

Таким чином, оновлена лабораторія моніторингу вод Східного регіону завдяки євроінтеграційним процесам має більш потужні функціональні можливості для дослідження українських водойм за новими європейськими стандартами та моніторингу реальних загроз і потенційних ризиків у сфері екологічної безпеки вод на сході України.

Поділитися: