Державний моніторинг поверхневих вод

Правові аспекти проведення моніторингу

Державний моніторинг поверхневих вод є складовою частиною державної системи моніторингу довкілля і здійснюється в системі Державного агентства водних ресурсів України згідно з ст. 16 Водного кодексу України, постановами Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 758 «Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод» та від 30.03.1998 № 391 «Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля», а також Положенням про Державне агентство водних ресурсів України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 393.

Державний моніторинг поверхневих вод складається з діагностичного, операційного та дослідницького моніторингу, що здійснюється за біологічними, фізико-хімічними, хімічними та гідроморфологічними показниками з метою встановлення екологічного стану масивів поверхневих вод.

Здійснення діагностичного моніторингу масивів поверхневих вод є одним із найважливіших елементів розроблення Плану управління річковим басейном (ПУРБ). Впровадження європейських стандартів з управління водними ресурсами шляхом реалізації ПУРБ має на меті досягнення доброго екологічного стану водних об’єктів (перейти в розділ сайту «План управління річковим басейном»).

Сіверсько-Донецьким басейновим управлінням водних ресурсів з 2019 року державний моніторинг поверхневих вод здійснюється за європейськими вимогами у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 №758 «Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод» та наказу Мінприроди від 06.02.2017 №45 «Про затвердження Переліку забруднюючих речовин для визначення хімічного стану масивів поверхневих і підземних вод та екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод», результатів скринінгу для визначення переліку басейнових специфічних речовин з урахуванням можливостей лабораторії моніторингу вод Східного регіону у складі Сіверсько-Донецького БУВР.

Мережа пунктів моніторингу

У 2023 році згідно з наказом Міндовкілля від 17.01.2023 №27 «Про затвердження програми державного моніторингу вод» та наказом Держводагентства від 25.01.2023 № 18 «Про впровадження Порядку здійснення державного моніторингу вод» здійснення державного моніторингу поверхневих вод в суббасейні річки Сіверський Донець було передбачено у 73 пунктах моніторингу, з яких Лабораторією моніторингу вод Східного регіону Сіверсько-Донецького БУВР та Лабораторією моніторингу вод та ґрунтів РОВР у Харківській області в рамках діагностичного та операційного моніторингу поверхневих вод дослідження здійснювалися по 47 пунктах моніторингу (58,9% від кількості пунктів, передбачених програмою), в місцях, де дозволяла оперативна військова ситуація, в т.ч. 30 у Харківській області та 18 у Донецькій області з частотою 1 раз на місяць.

На річках:

 • р. Сіверський Донець – 10 пунктів моніторингу: Печенізьке водосховище, питний водозабір КП «Харківводоканал» (с. Кочеток), нижче впадіння р. Уди, с. Задонецьке, с. Богородичне, питні водозабори Слов’янського РВУ та РУЕК КП «Компанія «Вода Донбасу», КП «Словміськводоканал»; нижче каналу Дніпро-Донбас, нижче впадіння р. Казенний Торець;
 • р. Тетлега, гирло; р. Хотомля, с. Новоолександрівка; р. Лебяжа, гирло;
 • р. Уди –2 пункти моніторингу: вище м. Харків та гирло; р. Лопань, гирло; р. Харків, гирло; р. Муром, гирло; р. Рогань, гирло; р. Немишля, гирло; р. Княжна, с. Бражники;
 • р. Мож – 2 пункти моніторингу: вище м. Мерефа та гирло;
 • Краснопавлівське водосховище – питний водозабір; р. Балаклійка, гирло; р. Чепель, с. Гусарівка; р. Сухий Ізюмець, гирло;
 • р. Оскіл – 2 пункти моніторингу: гирло та Оскільське водосховище;
 • р. Казенний Торець – 4 пункти моніторингу: вище та нижче м. Дружківка, м. Слов’янськ та гирло;
 • р. Маячка, гирло; р. Біленька, гирло; р. Сорищі, гирло;
 • р. Кривий Торець – 3 пункти моніторингу: гирло, вище та нижче м. Костянтинівка; р. Сухий Торець – 2 пункти моніторингу: гирло та м. Барвінкове; р. Бичок – 2 пункти моніторингу: Клебан-Бикське водосховище та нижня ділянка РЛП «Клебан-Бик».

Із зазначених пунктів моніторингу державний моніторинг поверхневих вод здійснювався в тому числі: на масивах поверхневих вод, забір з яких здійснюється для задоволення питних і господарсько-побутових потреб населення – у 5 пунктах моніторингу (на 3 масивах поверхневих вод): Харківська область – 2 (2 МПВ); Донецька область – 3 (1 МПВ).

В суббасейні Сіверського Дінця відібрано – 568 проб та виконано 14 072 вимірювань.

Також у 2023 році для відстеження впливу військової агресії рф затверджено програму дослідницького моніторингу у Харківській області по 12 пунктах моніторингу на річках, де точилися бої, а саме: річки Сіверський Донець, Уди, Лопань, Харків та Оскіл. Вимірювання здійснювались за 35 показниками, в тому числі: 13 – фізико-хімічних, 22 – для відстеження впливу бойових дій.

У 2024 році згідно з наказом Держводагентства від 12.01.2024 № 7 щодо виконання Програми державного моніторингу вод (у частині діагностичного та операційного моніторингу поверхневих вод), затвердженої наказом Міндовкілля від 09.01.2024 № 37, для району басейну р. Дон із суббасейном р. Сіверський Донець встановлено 47 пунктів спостережень, в тому числі 5 діагностичного та 42 операційного моніторингу, з частотою відборів проб 1 раз на місяць:

 • по Харківській області 28 пунктів моніторингу, з них:
 • на масивах поверхневих вод, забір води з яких здійснюється для задоволення питних і господарсько-побутових потреб населення – 2;
 • на масивах поверхневих вод, які перебувають під ризиком на основі антропогенних впливів на якісний та кількісний стан вод – 28 (включно з 2 пунктами питних водозаборів);
 • по Донецькій області 19 пунктів моніторингу, з них:
 • на масивах поверхневих вод, забір води з яких здійснюється для задоволення питних і господарсько-побутових потреб населення – 3;
 • на масивах поверхневих вод, які перебувають під ризиком на основі антропогенних впливів на якісний та кількісний стан вод – 19 (включно з 3 пунктами питних водозаборів).

Результати державного моніторингу

У 2023-2024 роках державний моніторинг поверхневих вод здійснюється у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 №758 та наказу Мінприроди від 06.02.2017 №45, результатів скринінгу для визначення переліку басейнових специфічних речовин та з урахуванням можливостей лабораторії моніторингу вод Східного регіону у складі Сіверсько-Донецького БУВР по 74 показниках, з яких:

 • 13 фізико-хімічні показники (у місцях поверхневих питних водозаборів): температура, розчинений кисень, мінералізація, водневий показник, біологічне споживання кисню, хімічне споживання кисню, азот загальний, азот амонійний, азот нітритний, азот нітратний, фосфор загальний, фосфор ортофосфатів, провідність;
 • 39 пріоритетні забруднюючі речовини для визначення хімічного стану масивів поверхневих вод (згідно з наказом Мінприроди від 06.02.2017 №45);
 • 15 специфічні басейнові речовини (для суббасейну Сіверського Дінця): прометрин, тербутилазин, бісфенол А, карбамазепін, імідаклоприд, тіаклоприд, антипірин, барій, літій, стронцій (стабільний), цинк, мідь, марганець, храм загальний, твердість загальна;
 • 7 додаткові речовини (для питних пунктів моніторингу): сульфати, хлориди, залізо загальне, кобальт, алюміній, нафтопродукти, феноли.

Результати діагностичного моніторингу є основою для визначення хімічного стану масивів поверхневих вод та оцінки їх екологічного стану, на підставі чого розробляється програма заходів для досягнення доброго екологічного стану водних об’єктів.

Якісний стан поверхневих вод у суббасейні р. Сіверський Донець за результатами державного моніторингу у січні, лютому, березні, квітні, травні, червні, липні, серпні, вересні, жовтні, листопаді, грудні 2023 року.

Якісний стан поверхневих вод у суббасейні р. Сіверський Донець за результатами державного моніторингу у січні, лютому 2024 року.

Лабораторія моніторингу вод Східного регіону

Ведення державного моніторингу поверхневих вод в зоні діяльності Сіверсько-Донецького БУВР здійснює лабораторія моніторингу вод Східного регіону (перейти в розділ сайту «Лабораторія моніторингу вод Східного регіону»).

Дані досліджень лабораторії моніторингу вод Східного регіону за Програмою державного моніторингу вод в суббасейні Сіверського Дінця доступні для всіх у відкритому доступі на онлайн-ресурсі Держводагентства «Моніторинг та екологічна оцінка водних ресурсів України».

Поділитися: