Структура управління

Структура Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів

"

Чисельність працівників Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів станом на 01.04.2021 становила:

  • за штатним розписом - 275 осіб,
  • фактично - 272 осіб, з них:
  • керівників та спеціалістів - 117 осіб,
  • робітників - 155 осіб.

З фактичної чисельності працюючих 8 жінок знаходяться у відпустці для догляду за дітьми та у зв’язку з вагітністю та пологами.

Якісний склад спеціалістів і керівників за освітою:

  • Вищу освіту мають - 107 осіб, що складає 39% від загальної чисельності працівників і 89% від чисельності керівників та спеціалістів.
  • Базову вищу освіту мають - 48 осіб, що складає 18% від загальної чисельності працівників.

Станом на 01.04.2021 року 3 працівника басейнового управління продовжували навчання без відриву від виробництва у вищих навчальних закладах.

Підвищення кваліфікації і навчання фахівців

У 2021 році станом на 01.04.2021 р. 106 осіб із числа керівників та спеціалістів Сіверсько-Донецького БУВР підвищили свою кваліфікацію у Центрі підвищення кваліфікації працівників водного господарства у м.Києві (дистанційно), 31 робітник пройшов навчання на курсах цільового призначення, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації у Мелітопольській технічній школі та 4 спеціаліста – в інших навчальних закладах м.Слов’янська.

З метою підвищення професійного рівня працівники басейнового управління беруть активну участь в онлайн-семінарах, тренінгах, лекціях тощо.