Якісний стан поверхневих вод у суббасейні р. Сіверський Донець за результатами державного моніторингу

Попри активні бойові дії в регіоні, Сіверсько-Донецьке басейнове управління водних ресурсів продовжує виконання державного моніторингу поверхневих вод в суббасейні р. Сіверський Донець – в тих пунктах моніторингу, де дозволяє оперативна військова ситуація.

У червні 2022 р. спеціалістами лабораторії Регіонального офісу водних ресурсів у Харківській області та лабораторії моніторингу вод Східного регіону Сіверсько-Донецького БУВР відібрано 7 проб води в суббасейні р. Сіверський Донець, в тому числі:

  • 5 у Харківській області (на річках Уди, Лопань, Харків, Немишля) та у Краснопавлівському водосховищі (питний водозабір КП «Харківводоканал»),
  • 2 в Донецькій області (р. Сіверський Донець в районі поверхневого питного водозабору Слов’янського РВУ КП «Компанія «Вода Донбасу» та р. Казенний Торець у м. Слов’янськ).

Дослідження проб води здійснювались лабораторією РОВР у Харківській області та лабораторією моніторингу вод Західного регіону Дністровського БУВР.

Відібрані проби води досліджувались на вміст таких забруднюючих речовин:

- пріоритетні речовини (для визначення хімічного стану масивів поверхневих вод),

- басейнові специфічні речовини (забруднювачі, характерні для даного конкретного басейну).

А в місцях питних водозаборів проби води додатково досліджувались за фізико-хімічними показниками та речовинами, які впливають на якість питної води.

В цілому якісний стан поверхневих вод у зазначених пунктах моніторингу спостерігався без суттєвих змін по більшості із забруднюючих речовин. В районах поверхневих питних водозаборів не зафіксовано перевищень встановлених нормативів по фізико-хімічних показниках та речовинах, які впливають на якість питної води, згідно з «Гігієнічними нормативами якості води водних об’єктів для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення», затверджених наказом Міністерства охорони здоровя України від 02.05.2022 № 721. Більшість пріоритетних речовин у пунктах моніторингу не зафіксовано, а концентрації визначених пріоритетних речовин не перевищують встановлених екологічних нормативів якості ЕНЯмах. Басейнові специфічні речовини також спостерігаються на рівні середньобагаторічних значень.

Виключенням є зафіксовані перевищення ЕНЯмах у басейні р. Уди циперметрину (інсектицид, який використовується проти шкідників сільськогосподарських культур) у 20-58 разів, який у попередні роки не фіксувався; а також поліароматичних вуглеводнів у 1,5-7 разів (утворюються внаслідок процесу горіння рідкого, твердого та газоподібного палива – це вихлопи автотранспорту, промислові викиди і т.ін.), які раніше в басейні р. Уди фіксувались, але в менших концентраціях (з перевищенням до 1,8 разів).

Разом з тим за результатами досліджень в місцях поверхневих питних водозаборів відзначається збільшення концентрацій (відносно середньорічних значень) окремих речовин:

  • в Харківській області, в районі поверхневого питного водозабору КП «Харківводоканал» з Краснопавлівського водосховища спостерігається збільшення концентрацій фосфатів у 2,4 рази (фактична концентрація 0,19 мг/дм3 при середньобагаторічних значеннях 0,08 мг/дм3) та нітритів у 4 рази (фактична концентрація 0,016 мг/дм3 при середньобагаторічних значеннях 0,004 мг/дм3), що пов’язано з фізико-хімічними процесами, які відбуваються у водосховищі, в т.ч. за рахунок подачі дніпровської води, яку було закачано до Краснопавлівського водосховища в рамках водообміну;
  • в Донецькій області, в районі поверхневого питного водозабору Слов’янського РВУ КП «Компанія «Вода Донбасу» з р. Сіверський Донець відзначається збільшення концентрацій азоту амонійного у 2,4 рази (фактична концентрація 1 мг/дм3 при середньобагаторічних значеннях 0,38 мг/дм3) та нітритів у 2,8 рази (фактична концентрація 0,22 мг/дм3 при середньобагаторічних значеннях 0,08 мг/дм3). Збільшення концентрацій сполук азоту пов’язано з неефективною роботою очисних споруд внаслідок порушення технологічного процесу в результаті бойових дій в регіоні (пошкодження, припинення електропостачання та ін.).

Також у червні 2022 р. зафіксовано наявність у воді нафтопродуктів у концентрації 0,028 мг/дм3, що ймовірно є наслідком ведення воєнних дій у регіоні; адже у попередні роки у районах поверхневих питних водозаборів з р. Сіверський Донець наявність нафтопродуктів взагалі не фіксувалась.

Поділитися:
Впровадження найкращих доступних технологій та методів управління: перспективи для України та досвід Європи і світу
28.09.2023 12:34
27 вересня начальник та фахівці Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів долучилися до участі в онлайн-зустрічі з міжнародними експертами, представниками громадськості та…
Якісний стан водних об’єктів суббасейну Сіверського Дінця у серпні 2023 року
23.09.2023 09:38
Лабораторія моніторингу вод Східного регіону Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів продовжує виконання моніторингу поверхневих вод у суббасейні Сіверського Дінця району…
Сформовано новий персональний склад басейнової ради Сіверського Дінця та нижнього Дону на наступні п’ять років
22.09.2023 15:01
21 вересня, у святковий День Сіверського Дінця, у форматі відеоконференції відбулись установчі збори заінтересованих сторін з питань формування нового складу басейнової ради Сіверського Дінця та…