Сформовано новий персональний склад басейнової ради Сіверського Дінця та нижнього Дону на наступні п’ять років

21 вересня, у святковий День Сіверського Дінця, у форматі відеоконференції відбулись установчі збори заінтересованих сторін з питань формування нового складу басейнової ради Сіверського Дінця та нижнього Дону на період 2023-2028 років.

Зауважимо, що басейнова рада Сіверського Дінця та нижнього Дону була утворена Державним агентством водних ресурсів України у відповідності з Водним Кодексом України (ст.133 та ст.15) для врахування інтересів усіх заінтересованих сторін у межах річкового басейну при впровадженні інтегрованих підходів в управлінні водними ресурсами за басейновим принципом.

Перший склад басейнової ради було сформовано на установчих зборах 21 вересня 2018 року на період 5 років і затверджено Держводагентством, строк повноважень членів басейнової ради відповідно завершився у 2023 році.

З 1 серпня по 1 вересня 2023 року басейновим управління було забезпечено отримання пропозицій від заінтересованих сторін щодо надання кандидатур до складу басейнової ради.

Всього надійшли пропозиції від 30 заінтересованих сторін Харківської, Донецької та Луганської областей, а також організацій басейнового рівня. І в установчих зборах взяли участь 30 кандидатів до складу басейнової ради Сіверського Дінця та нижнього Дону.

Головування на установчих зборах представників заінтересованих сторін було покладено на начальника басейнового управління Сергія Трофанчука, зважаючи на те, що згідно з наказом Держводагентства від 21.07.2023 № 89 «Щодо оновлення персонального складу басейнових рад» Сіверсько-Донецьке БУВР визначено відповідальним за підготовку зборів заінтересованих сторін, оновлення персонального складу басейнової ради Сіверського Дінця та нижнього Дону.

Представниками заінтересованих сторін згідно з поданими пропозиціями було ухвалено персональний склад басейнової ради Сіверського Дінця та нижнього Дону. Сформований склад відповідає квотам, з урахуванням особливостей, що виникли у зв’язку з тимчасовою окупацією Луганської області. На підставі протоколу зборів Сіверсько-Донецьким БУВР буде направлено ухвалений персональний склад на затвердження до Держводагентства.

Головою басейнової ради Сіверського Дінця та нижнього Дону на період 2023-2028 років було повторно обрано Олександра Лихача, заступника директора департаменту екології та природних ресурсів Донецької обласної державної (військової) адміністрації, який очолював басейнову раду з 2018 по 2023 роки. З огляду на те, що саме в цей період було розпочато розробку Плану управління річковим басейном, здійснено розгляд його розділів на засіданнях басейнової ради та виконано інші заходи, передбачені Положенням, і в наступному періоді з 2023 по 2028 роки відповідальна робота у цьому напрямі має ефективно продовжуватися з використанням напрацьованого практичного досвіду за попередні 5 років.

Перед оновленим складом басейнової ради стоїть завдання ухвалити проєкт Плану управління річковим басейном Дону, перед поданням його на затвердження до Кабінету Міністрів України у 2024 році. Строк повноважень нового складу басейнової ради поширюватиметься на період першого циклу реалізації ПУРБ, включно до 2028 року, не пізніше якого має бути розпочато впровадження передбачених у Розділі 8 заходів задля досягнення доброго стану масивів поверхневих вод, а також здійснення моніторингу реалізації запланованих заходів і т.ін.

Враховуючи те, що Сіверсько-Донецьке басейнове управління водним ресурсами є органом управління в басейні Сіверського Дінця та нижнього Дону, а також визначено відповідальним за формування складу басейнової ради Сіверського Дінця та нижнього Дону й організацію її діяльності, заступником голови басейнової ради на період 2023-2028 років було повторно обрано начальника Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів Сергія Трофанчука.

Далі учасники засідання ухвалили утворення та структуру секретаріату басейнової ради – постійно діючого робочого органу для забезпечення підготовки засідань, ефективної роботи та організації виконання прийнятих басейновою радою рішень. Виконавчим секретарем повторно обрали Наталію Білоцерківську – заступника начальника відділу моніторингу вод та басейнової взаємодії Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів, яка вже має досвід роботи виконавчим секретарем басейнової ради Сіверського Дінця та нижнього Дону в період з 2018 по 2023 років. До складу секретаріату ради включено Сіверсько-Донецьке БУВР, Регіональний офіс водних ресурсів у Харківській області, департаменти з питань екології Харківської та Луганської обласних військових адміністрацій.

Останнім питанням порядку денного було розглянуто Положення про басейнову раду, порядок роботи басейнової ради та її повноваження, а також план роботи на 2023 рік. Новообраним членам басейнової ради Сіверського Дінця та нижнього Дону було запропоновано надати до 1 січня 2024 року пропозиції для внесення змін до Типового положення про басейнові ради щодо організації діяльності басейнових рад в режимі онлайн та специфіки, пов’язаної з діяльністю в умовах воєнного стану, тощо.

Поділитися:
Якісний стан водних об’єктів суббасейну Сіверського Дінця у березні 2024 року
23.04.2024 16:47
Лабораторія моніторингу вод Східного регіону Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів продовжує виконання моніторингу поверхневих вод у суббасейні Сіверського Дінця району…
Дню екологічних знань і Дню довкілля присвячено
19.04.2024 16:11
Фахівці Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів долучились до участі у заходах, присвячених Дню екологічних знань 15 квітня (International Environmental Awareness Day), що…
Проведення публічного громадського обговорення проєкту Плану управління річковим басейном Дону (2025-2030)
19.04.2024 10:31
30 квітня 2024 року відбудеться захід з публічного обговорення проєкту Плану управління річковим басейном Дону (суббасейни Сіверського Дінця та Нижнього Дону). Захід відбудеться у форматі…