Розроблення Плану управління річковим басейном Дону – в центрі уваги стейкхолдерів Сіверського Дінця

28 червня у форматі відеоконференції відбулось чергове засідання басейнової ради Сіверського Дінця та нижнього Дону, участь в якому узяли члени басейнової ради та представники заінтересованих сторін Харківської, Донецької та Луганської областей.

В центрі уваги – процес підготовки Плану управління річковим басейном Дону, розроблення якого забезпечує Сіверсько-Донецьке басейнове управління водних ресурсів у повній відповідності із планом-графіком, затвердженим Міндовкілля.

Наразі фахівці управління здійснюють актуалізацію окремих попередньо розроблених розділів, зокрема в частині впливу військових дій, а також формування програми заходів, яка стане основою для відбудови України у післявоєнний період.

Зауважимо, що Програма заходів (Розділ 8) є основним елементом ПУРБ і розробляється з метою вирішення головних водно-екологічних проблем басейну задля досягнення встановлених та закріплених в ПУРБ екологічних цілей, а саме досягнення доброго екологічного і хімічного стану вод, згідно з Водною Рамковою Директивою Європейського Союзу.

Для суббасейну Сіверського Дінця попередній перелік заходів з урахуванням пропозицій територіальних громад був розроблений у 2021 році за експертної підтримки в рамках проєкту Координатора проектів ОБСЄ в Україні. Наразі він оновлюється та адаптується під нові вимоги часу.

Відповідно до плану-графіку підготовка проєкту ПУРБ Дону має бути завершена до кінця 2023 року, а Програма заходів після попереднього розгляду в Держводагентстві представлена та ухвалена на наступному засіданні басейнової ради. Протягом січня-червня 2024 р. відбуватимуться громадські обговорення проєкту, після чого разом з ПУРБ інших річкових басейнів він має бути поданий на затвердження до Кабінету Міністрів України і затверджений до кінця 2024 року, тобто у встановлені законодавством терміни на виконання зобов’язань України як кандидата членства у ЄС.

Після затвердження ПУРБ розпочнеться реалізація його першого циклу протягом 2025-2030 років, а кожні наступні шість років відбуватиметься оновлення ПУРБ з оцінкою поточних змін.

Серед інших питань порядку денного учасниками онлайн-засідання було розглянуто питання про хімічний стан масивів поверхневих вод району басейну річки Дон (суббасейну Сіверського Дінця) та результати операційного, діагностичного і дослідницького моніторингу масивів поверхневих вод у 2023 році; а також про формування нового складу басейнової ради Сіверського Дінця та нижнього Дону згідно з Положенням.

Поділитися:
Впровадження найкращих доступних технологій та методів управління: перспективи для України та досвід Європи і світу
28.09.2023 12:34
27 вересня начальник та фахівці Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів долучилися до участі в онлайн-зустрічі з міжнародними експертами, представниками громадськості та…
Якісний стан водних об’єктів суббасейну Сіверського Дінця у серпні 2023 року
23.09.2023 09:38
Лабораторія моніторингу вод Східного регіону Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів продовжує виконання моніторингу поверхневих вод у суббасейні Сіверського Дінця району…
Сформовано новий персональний склад басейнової ради Сіверського Дінця та нижнього Дону на наступні п’ять років
22.09.2023 15:01
21 вересня, у святковий День Сіверського Дінця, у форматі відеоконференції відбулись установчі збори заінтересованих сторін з питань формування нового складу басейнової ради Сіверського Дінця та…