Аналітичний огляд якісного стану поверхневих водних об’єктів району басейну річки Дон у жовтні 2022 року

Сіверсько-Донецьке басейнове управління водних ресурсів, попри активні бойові дії в регіоні, продовжує здійснення державного моніторингу поверхневих вод в суббасейні р. Сіверський Донець у тих пунктах моніторингу на масивах поверхневих вод, де дозволяє оперативна військова ситуація.

Державний моніторинг

Завдяки деокупації території вже починаючи з вересня 2022 р. поступово збільшується кількість пунктів моніторингу, на яких виконуються відбори проб води. Однак більшість пунктів моніторингу басейну Дону внаслідок воєнних дій залишається поки що за межами безпечного доступу.

Так, у жовтні 2022 року в суббасейні Сіверського Дінця (район річкового басейну р. Дон) з передбачених Програмою на 2022 рік 72 пунктів моніторингу спостереження здійснювались по 20 пунктах у Харківській і Донецькій областях, в тому числі:

  • 11 пунктів моніторингу в Харківській області (р. Сіверський Донець, нижче р. Уди, с. Задонецьке; Краснопавлівське водосховище; р. Мож, вище м. Мерефа та гирло; р. Уди, гирло; р. Лопань, гирло; р. Харків, гирло; р. Немишля, гирло; р. Рогань, гирло; р. Княжна, с. Бражники),
  • 9 пунктів моніторингу в Донецькій області (р. Сіверський Донець, водозабори Слов’янського РВУ та РУЕК КП «Компанія «Вода Донбасу»; р. Казенний Торець, м. Слов’янськ, нижче м. Дружківка та гирло; р. Сухий Торець, гирло; р. Сорищі, гирло; р. Біленька, гирло; р. Маячка, гирло).

Згідно з результатами державного моніторингу в суббасейні Сіверського Дінця (район річкового басейну річки Дон) у жовтні 2022 року:

У місцях питних водозаборів, де здійснюється забір води на потреби населення Донецької області Слов’янським РВУ КП «Компанія «Вода Донбасу» та РУЕК КП «Компанія «Вода Донбасу» спостерігаються підвищені концентрації відносно багаторічних спостережень, але без перевищення нормативних значень: по азоту амонійному концентрація підвищена у 3,3-3,4 рази (1,27-1,34 мг/дм3 при середньобагаторічних 0,34 мг/дм3), нітритах у 6,1-6,5 рази (0,49-0,52 мг/дм3 при середньобагаторічних 0,07 мг/дм3). Також спостерігається наявність у воді нафтопродуктів (0,029-0,032 мг/дм3 при нормі 0,3 мг/дм3), що у попередні роки не фіксувалось.

Підвищена концентрація азоту амонійного, нітритів та наявність нафтопродуктів ймовірно обумовлена неефективною роботою очисних споруд та веденням воєнних дій у регіоні.

По пунктах моніторингу більшість пріоритетних речовин не зафіксовано; концентрації визначених пріоритетних речовин не перевищують встановлених екологічних нормативів якості (ЕНЯмах). Басейнові специфічні речовини на рівні середньобагаторічних значень; по басейнових специфічних речовинах спостерігається перевищення нормативних значень по рибогосподарських нормативах по міді, марганцю та цинку, що має систематичний характер та знаходиться в межах середньобагаторічних значень.

Виключенням є зафіксовані перевищення ЕНЯмах (екологічного нормативу якості) в р. Уди (гирло) по бензо(b)флуорантену (поліароматичні вуглеводні) у 1,2 рази; в р. Немишля перевищення ЕНЯмах по циперметрину в 1,3 рази.

У жовтні 2022 року із загальної кількості досліджуваних пунктів моніторингу на масивах поверхневих вод в суббасейні р. Сіверський Донець 18 відносяться до 1-го класу хімічного стану «добрий» (річки Сіверський Донець, Лопань, Харків, Рогань, Мож, Княжна, Казенний Торець, Сухий Торець, Сорищі, Біленька та Маячка), 2 – до 2-го класу хімічного стану «недосягнення доброго» (р. Уди, гирло та р. Немишля, гирло).

Дослідницький моніторинг

Разом з тим із жовтня 2022 р. на виконання наказу Держводагентства № 117 від 05.10.2022 розпочато виконання дослідницького моніторингу масивів поверхневих вод Харківської області з метою відстеження впливу військової агресії рф.

Відбори проб здійснено у 16 пунктах моніторингу на річках Сіверський Донець, Уди, Лопань, Харків, Липець, Великий Бурлук та Оскіл.

В цілому за даними дослідницького моніторингу більшість пріоритетних показників не визначено; важкі метали знаходяться в межах середньобагаторічних значень; зафіксовано перевищення рибогосподарських нормативів по азоту амонійному (до 6,4 рази), нітритах (до 11,5 рази), БСК5 (до 2,8 рази), ХСК (до 1,1 рази) та нафтопродуктах (до 8,5 рази). При цьому якщо перевищення по групі азоту в басейні р. Уди мають системний характер, то по р. Оскіл зафіксовано перевищення середньобагаторічних показників, що може бути пов’язано з веденням бойових дій в регіоні.

Довідкова інформація:

Наслідки бойових дій для «водної артерії» регіону

Басейн Сіверського Дінця – це надзвичайно складна і чутлива екологічна система з нерівномірно розвиненою гідрографічною мережею, складним водогосподарським комплексом та розгалуженою системою каналів для міжбасейнового перекидання стоку у маловодні райони, магістральних водоводів, водосховищ і ставків для створення необхідних для використання запасів води.

Протягом останніх років в басейні Сіверського Дінця загальними зусиллями було здійснено чимало заходів для збереження та охорони вод: налагоджено систему державного моніторингу вод відповідно до європейських стандартів, здійснюється розробка Плану управління річковим басейном Дону, проведено ряд досліджень для підтримки управлінських рішень за принципами інтегрованого підходу.

Внаслідок російської військової агресії з 24 лютого 2022 року в басейні Сіверського Дінця порушено сталу систему управління водними ресурсами, що створює ризики сталого водопостачання.

Через бойові дії в регіоні проблема якісного стану річок стала ще більш актуальною, адже російські війська завдають цілеспрямованих ударів по інфраструктурі для забору, очищення та постачання води, а також по каналізаційних очисних спорудах, зазнали пошкоджень об’єкти водопостачання та водовідведення у міст Харківської, Донецької і Луганської областей.

Значно впливає на якість поверхневих вод пошкодження в результаті воєнних дій електропостачання об’єктів критичної інфраструктури, вимкнення струму призводить до припинення роботи очисних споруд у населених пунктах.

Основною спорудою, яка здійснює очистку стічних вод на очисних спорудах за рахунок життєдіяльності мікроорганізмів, які споживають кисень, є аеротенки. В разі вимкнення електропостачання припиняється живлення, що призводить до їх загибелі, і процес очистки стічних вод припиняється, в результаті чого забруднені стоки з цих очисних споруд потрапляють безпосередньо у річки.

Ознаки неефективної роботи очисних споруд ми фіксуємо після відновлення моніторингу в регіоні, це і підвищені концентрації (відносно багаторічних значень, але без перевищень нормативних значень) в р. Сіверський Донець по азоту амонійному.

Також, негативні прояви військових дій можемо відзначити за результатами попередніх досліджень (червень-вересень): так в суббасейні р. Сіверський Донець було зафіксоване перевищення екологічних нормативів якості за такими небезпечними речовинами, як пестициди, поліароматичні вуглеводні, леткі органічні сполуки, октилфеноли та важкі метали. Також було виявлено наявність у воді нафтопродуктів (в межах нормативних значень), що раніше не фіксувалось.

Через військові дії існує проблема засмічення річок рештками військової техніки, забруднення від пального, вибухівки, тощо, але оцінити ці наслідки стане можливим після закінчення війни і нашої перемоги.

Посилює проблему забруднення річок низька водність, яка спостерігається в басейні Сіверського Дінця понад 10 років, і цей рік не є виключенням. Також слід зазначити, що маловоддя на даний час спостерігається не тільки у басейні р. Сіверський Донець, але й на річках у всій Європі.

На цих проблемах також наголошує у своєму інтерв’ю директор Інституту гідробіології НАН України С. Афанас’єва.

Для досягнення доброго екологічного стану водних об’єктів Держводагентством з 2018 року здійснюється розробка Планів управління річковими басейнами, в т.ч. і по району басейну р. Дону, до якого входять суббасейни Сіверського Дінця та Нижнього Дону.

Основною частиною ПУРБ є Програма заходів, яка містить повний перелік програм для району річкового басейну, їх зміст та проблеми, які передбачено розв’язати для на досягнення доброго екологічного стану водних об’єктів шляхом вирішення головних водно-екологічних проблем.

Зазначена програма заходів для району басейну річки Дон була розроблена у 2021 році, але з урахуванням ведення військових дій в регіоні вона потребує актуалізації та оновлення. Тому при розгляді головних водно-екологічних проблем для басейну Сіверського Дінця будуть враховані додаткові тиски від активних бойових дій, які наразі точаться в регіоні, що передбачає і планування заходів, спрямованих на їх подолання у післявоєнний відновлювальний період.

Поділитися:
Аналіз досягнень та проблем водного сектору в Україні за підтримки ЄС
19.06.2024 19:49
У Києві завершився перший етап дводенного засідання Міжвідомчого керівного комітету Національного політичного діалогу з інтегрованого управління водними ресурсами в Україні, до участі в якому в…
27 червня – онлайн-засідання басейнової ради Сіверського Дінця та нижнього Дону
14.06.2024 20:48
27 червня 2024 року об 11-00 у форматі відео-конференції відбудеться чергове онлайн-засідання басейнової ради Сіверського Дінця та нижнього Дону щодо схвалення проєкту Плану управління річковим…
Фахівці Сіверсько-Донецького БУВР отримали Подяки Прем’єр-міністра України
14.06.2024 20:16
Подяки Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля отримали сьогодні три фахівчині Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів. За дорученням Голови Державного агентства водних ресурсів…