Аналітичний огляд якісного стану поверхневих водних об’єктів району басейну річки Дон у вересні 2022 року

Незважаючи на активні бойові дії в регіоні, Сіверсько-Донецьке басейнове управління водних ресурсів продовжує здійснення державного моніторингу поверхневих вод в суббасейні р. Сіверський Донець у тих пунктах моніторингу на масивах поверхневих вод, де дозволяє оперативна військова ситуація.

У вересні 2022 р., завдяки деокупації території, збільшилась кількість пунктів моніторингу, на яких виконано відбори проб води. З передбачених Програмою на 2022 рік 72 пунктів моніторингу в суббасейні Сіверського Дінця (район річкового басейну річки Дон) у вересні спостереження здійснювались по 13 пунктах моніторингу в Харківській та Донецькій областях, з них 1 – у місцях питних водозаборів. Відбір проб виконано на річках Сіверський Донець, Уди, Лопань, Харків, Княжна, Немишля, Мож, Казенний Торець, Сухий Торець та Сорищі.

Внаслідок військових дій доступ до більшості пунктів моніторингу басейну Дону тимчасово відсутній.

Згідно з результатами моніторингу в суббасейні Сіверського Дінця (район річкового басейну річки Дон) у вересні 2022 року:

- у місці розташування питного водозабору на Донецьку область – р. Сіверський Донець (водозабір Слов’янського РВУ КП «Компанія «Вода Донбасу») біогенні речовини були в межах нормативних значень (згідно з наказом МОЗ від 02.05.2022 № 721): азот амонійний – 1,0 мг/дм3 (вище середньобагаторічних значень, які складали 0,34 мг/дм3), нітрат-іони – 6,2 мг/дм3, нітрит-іони – 0,51 мг/дм3 (вище середньобагаторічних значень, які складали 0,07 мг/дм3). Показники органічного забруднення становили: хімічне споживання кисню (ХСК) – 22 мгО2/дм3, біохімічне споживання кисню (БСК) – 3,7 мгО2/дм3. Також було виявлено наявність у воді нафтопродуктів, що у попередні роки не фіксувалось. Підвищена концентрація азоту амонійного, нітритів та наявність нафтопродуктів обумовлена неефективною роботою очисних споруд та воєнними діями в регіоні.

У рамках дослідження небезпечних забруднюючих (пріоритетних) та басейнових специфічних речовин виявлено вміст: пріоритетних важких металів (нікель), басейнових специфічних металів (мідь, цинк, хром, барій, літій, стронцій (стабільний), марганець); пестицидів (гексахлорциклогексан, тербутилазин).

По басейнових специфічних металах відзначається перевищення гігієнічних нормативів якості (скорочено ГДК) (згідно з наказом МОЗ від 02.05.2022 № 721) по марганцю у 1,9 рази.

- у пунктах моніторингу в Харківській області на масивах поверхневих вод по р. Сіверський Донець та в басейні р. Уди виявлено вміст: пріоритетних важких металів (нікель), басейнових специфічних металів (мідь, цинк, хром, барій, літій, стронцій (стабільний), марганець), флуорантену, нафталіну, поліароматичних вуглеводнів, летких органічних сполук (тетрахлорметану, трихлорметану, тетрахлоретилену, трихлоретилену), нонилфенолів, октилфенолів, тербутилазину.

По басейнових специфічних металах відзначається перевищення ГДК рибогосподарських нормативів по міді у 3-4 рази, цинку у 1,8-5,7 рази, марганцю у 13,4-35,4 рази.

- у пунктах моніторингу в Донецькій області на масивах поверхневих вод в басейні р. Казенний Торець виявлено вміст: пріоритетних важких металів (нікель), басейнових специфічних металів (мідь, цинк, хром, барій, літій, стронцій (стабільний), марганець), гексахлорциклогексану, тербутрину, антрацену, флуорантену, нафталіну, поліароматичних вуглеводнів, летких органічних сполук (трихлорметану, тетрахлоретилену, трихлоретилену, дихлорметану), тербутилазину.

По басейнових специфічних металах відзначається перевищення ГДК рибогосподарських нормативів по міді у 14 разів, цинку у 1,7-5 рази, марганцю у 10,2-31 рази.

Перевищення рибогосподарських нормативів по басейнових специфічних металах варіює в межах багаторічних значень.

У пунктах моніторингу більшість пріоритетних речовин не зафіксовано; концентрації визначених пріоритетних речовин не перевищують встановлених екологічних нормативів якості (скорочено ЕНЯмах). Виключенням є зафіксовані перевищення ЕНЯмах в р. Уди (вище м. Харкова) бензо(g,h,i)перилену (поліароматичні вуглеводні) у 3,7 рази; в р. Немишля перевищення ЕНЯмах октилфенолів у 1,1 рази та бензо(g,h,i)перилену у 1,6 рази.

У вересні 2022 року з досліджуваних пунктів моніторингу в суббасейні р. Сіверський Донець 15 відносяться до 1-го класу хімічного стану «добрий» (річки Сіверський Донець, Уди (гирло), Лопань, Харків, Мож, Княжна, Казенний Торець, Сухий Торець, Сорищі, Біленька та Маячка), і два – до 2-го класу хімічного стану «недосягнення доброго» (р. Уди, вище м. Харкова та р. Немишля, гирло).

Наслідки бойових дій для «водної артерії» регіону

Басейн Сіверського Дінця – це надзвичайно складна і чутлива екологічна система з нерівномірно розвиненою гідрографічною мережею, складним водогосподарським комплексом та розгалуженою системою каналів для міжбасейнового перекидання стоку у маловодні райони, магістральних водоводів, водосховищ і ставків для створення необхідних для використання запасів води.

Протягом останніх років в басейні Сіверського Дінця загальними зусиллями було здійснено чимало заходів для збереження та охорони вод: налагоджено систему державного моніторингу вод відповідно до європейських стандартів, здійснюється розробка Плану управління річковим басейном Дону, проведено ряд досліджень для підтримки управлінських рішень за принципами інтегрованого підходу.

Внаслідок російської військової агресії з 24 лютого 2022 року в басейні Сіверського Дінця порушено сталу систему управління водними ресурсами, що створює ризики сталого водопостачання.

Через бойові дії в регіоні проблема якісного стану річок стала ще більш актуальною, адже російські війська завдають цілеспрямованих ударів по інфраструктурі для забору, очищення та постачання води, а також по каналізаційних очисних спорудах, зазнали пошкоджень об’єкти водопостачання та водовідведення у міст Харківської, Донецької і Луганської областей.

Значно впливає на якість поверхневих вод пошкодження в результаті воєнних дій електропостачання об’єктів критичної інфраструктури, вимкнення струму призводить до припинення роботи очисних споруд у населених пунктах.

Основною спорудою, яка здійснює очистку стічних вод на очисних спорудах за рахунок життєдіяльності мікроорганізмів, які споживають кисень, є аеротенки. В разі вимкнення електропостачання припиняється живлення, що призводить до їх загибелі, і процес очистки стічних вод припиняється, в результаті чого забруднені стоки з цих очисних споруд потрапляють безпосередньо у річки.

Ознаки неефективної роботи очисних споруд ми фіксуємо після відновлення моніторингу в регіоні, це і підвищені концентрації (відносно багаторічних значень, але без перевищень нормативних значень) в р. Сіверський Донець по азоту амонійному.

Також, негативні прояви військових дій можемо відзначити за результатами попередніх досліджень (червень-серпень): так в суббасейні р. Сіверський Донець було зафіксоване перевищення екологічних нормативів якості за такими небезпечними речовинами, як пестициди, поліароматичні вуглеводні, леткі органічні сполуки, октилфеноли та важкі метали. Також було виявлено наявність у воді нафтопродуктів (в межах нормативних значень), що раніше не фіксувалось.

Через військові дії існує проблема засмічення річок рештками військової техніки, забруднення від пального, вибухівки, тощо, але оцінити ці наслідки стане можливим після закінчення війни і нашої перемоги.

Посилює проблему забруднення річок низька водність, яка спостерігається в басейні Сіверського Дінця понад 10 років, і цей рік не є виключенням. Також слід зазначити, що маловоддя на даний час спостерігається не тільки у басейні р. Сіверський Донець, але й на річках у всій Європі.

На цих проблемах також наголошує у своєму інтерв’ю директор Інституту гідробіології НАН України С. Афанас’єва.

Для досягнення доброго екологічного стану водних об’єктів Держводагентством з 2018 року здійснюється розробка Планів управління річковими басейнами, в т.ч. і по району басейну р. Дону, до якого входять суббасейни Сіверського Дінця та Нижнього Дону.

Основною частиною ПУРБ є Програма заходів, яка містить повний перелік програм для району річкового басейну, їх зміст та проблеми, які передбачено розв’язати для на досягнення доброго екологічного стану водних об’єктів шляхом вирішення головних водно-екологічних проблем.

Зазначена програма заходів для району басейну річки Дон була розроблена у 2021 році, але з урахуванням ведення військових дій в регіоні вона потребує актуалізації та оновлення. Тому при розгляді головних водно-екологічних проблем для басейну Сіверського Дінця будуть враховані додаткові тиски від активних бойових дій, які наразі точаться в регіоні, що передбачає і планування заходів, спрямованих на їх подолання у післявоєнний відновлювальний період.

Поділитися:
Голова Держводагентства обстежив водогосподарські об’єкти Сіверсько-Донецького БУВР
22.05.2024 19:01
В межах робочої поїздки на Донеччину Голова Держводагентства Михайло Янчук здійснив обстеження водогосподарських об’єктів Сіверсько-Донецького БУВР на деокупованій території, що постраждали від…
Голова Державодагентства з робочим візитом побував на Донеччині
21.05.2024 18:32
21 травня Голова Держводагентства Михайло Янчук з робочою поїздкою відвідав Донеччину. У межах відрядження відбулася робоча зустріч з головою Донецької облдержадміністрації, начальником обласної…
Якісний стан водних об’єктів суббасейну Сіверського Дінця у квітні 2024 року
20.05.2024 17:07
Лабораторія моніторингу вод Східного регіону Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів продовжує виконання моніторингу поверхневих вод у суббасейні Сіверського Дінця району…