Аналітичний огляд якісного стану поверхневих водних об’єктів району басейну річки Дон у серпні 2022 року

Сіверсько-Донецьке басейнове управління водних ресурсів, незважаючи на активні бойові дії у регіоні, продовжує виконувати державний моніторинг поверхневих вод у суббасейні р. Сіверський Донець в тих пунктах моніторингу на масивах поверхневих вод, де дозволяє оперативна військова ситуація.

Так, у серпні в суббасейні Сіверського Дінця (район річкового басейну р. Дон) з передбачених Програмою державного моніторингу поверхневих вод на 2022 рік 72 пунктів моніторингу спостереження здійснювались по 11 пунктах у Харківській та Донецькій областях, з них 1 – у місцях питних водозаборів. Відбір проб виконано на річках Сіверський Донець, Уди, Лопань, Харків, Немишля, Мож, Казенний Торець, Сухий Торець та Сорищі.

Внаслідок військових дій доступ до більшості пунктів моніторингу басейну Дону тимчасово відсутній.

Згідно з результатами проведеного моніторингу в серпні 2022 року:

- у місці розташування питного водозабору на Донецьку область – р. Сіверський Донець (водозабір Слов’янського РВУ КП «Компанія «Вода Донбасу») біогенні речовини були в межах нормативних значень (згідно з наказом МОЗ від 02.05.2022 №721), а саме: азот амонійний – 1,1 мг/дм3 (вище середньобагаторічних значень, які складали 0,34 мг/дм3), нітрат-іони – 4,8 мг/дм3, нітрит-іони – 0,008 мг/дм3. Показники органічного забруднення становили: хімічне споживання кисню (ХСК) – 21 мгО2/дм3, біохімічне споживання кисню (БСК) – 3,3 мгО2/дм3. Також було виявлено наявність у воді нафтопродуктів, що у попередні роки не фіксувалось. Підвищена концентрація азоту амонійного та наявність нафтопродуктів обумовлена неефективною роботою очисних споруд та воєнними діями в регіоні.

У рамках дослідження небезпечних забруднюючих (пріоритетних) та басейнових специфічних речовин виявлено вміст пріоритетних важких металів (нікель), басейнових специфічних металів (мідь, цинк, хром, барій, літій, стронцій (стабільний), марганець) та пестицидів (гексахлорциклогексан, тербутилазин). По басейнових специфічних металах відзначається перевищення гігієнічних нормативів якості (ГДК) (згідно з наказом МОЗ від 02.05.2022 № 721) по марганцю у 1,8 рази.

- у пунктах моніторингу в Харківській області на масивах поверхневих вод по р. Сіверський Донець та в басейні р. Уди виявлено вміст: пріоритетних важких металів (нікель), басейнових специфічних металів (мідь, цинк, хром, барій, літій, стронцій (стабільний)), пестицидів (гексахлорбензол, тербутилазин), нонилфенолів, поліароматичних вуглеводнів (антрацен, флуорантен, нафталін, бензо(а)пірен, бензо(b)флуорантен, бензо(k)флуорантен), летких органічних сполук (тетрахлорметан, тетрахлоретилен, трихлоретилен, трихлорметан).

По басейнових специфічних металах відзначається перевищення ГДК рибогосподарських нормативів по міді у 3-15 разів, цинку в 1,5-4,2 рази, марганцю у 5,2-23 рази.

- у пунктах моніторингу в Донецькій області на масивах поверхневих вод в басейні р. Казенний Торець виявлено вміст: пріоритетних важких металів (нікель), басейнових специфічних металів (мідь, цинк, хром, барій, літій, стронцій (стабільний)), пестицидів (тербутилазин), поліароматичних вуглеводнів (антрацен, флуорантен, нафталін), летких органічних сполук (дихлорметан, тетрахлоретилен, трихлоретилен, трихлорметан).

По басейнових специфічних металах відзначається перевищення ГДК рибогосподарських нормативів по міді у 6-11 разів, цинку в 2-3,1 рази, марганцю у 20,1-29,8 рази. Перевищення рибогосподарських нормативів по басейнових специфічних металах варіює в межах багаторічних значень.

Концентрації виявлених пріоритетних важких металів та органічних показників у всіх 11 пунктах моніторингу на масивах поверхневих вод по руслу р. Сіверський Донець та його правих приток у Харківській та Донецькій областях не перевищують екологічних нормативів якості (ЕНЯmax), визначених наказом Міністерства екології та природних ресурсів від 14.01.2019 № 5.

Хімічний стан всіх зазначених масивів поверхневих вод на річках Сіверський Донець, Уди, Лопань, Харків, Немишля, Мож, Казенний Торець, Сухий Торець та Сорищі в Харківській та Донецькій областях, в т.ч. в місці питного водозабору, оцінюється як «добрий».

Наслідки бойових дій для «водної артерії» регіону

Басейн Сіверського Дінця – це надзвичайно складна і чутлива екологічна система з нерівномірно розвиненою гідрографічною мережею, складним водогосподарським комплексом та розгалуженою системою каналів для міжбасейнового перекидання стоку у маловодні райони, магістральних водоводів, водосховищ і ставків для створення необхідних для використання запасів води.

Протягом останніх років в басейні Сіверського Дінця загальними зусиллями було здійснено чимало заходів для збереження та охорони вод: налагоджено систему державного моніторингу вод відповідно до європейських стандартів, здійснюється розробка Плану управління річковим басейном Дону, проведено ряд досліджень для підтримки управлінських рішень за принципами інтегрованого підходу.

Внаслідок російської військової агресії з 24 лютого 2022 року в басейні Сіверського Дінця порушено сталу систему управління водними ресурсами, що створює ризики сталого водопостачання.

Через бойові дії в регіоні проблема якісного стану річок стала ще більш актуальною, адже російські війська завдають цілеспрямованих ударів по інфраструктурі для забору, очищення та постачання води, а також по каналізаційних очисних спорудах, зазнали пошкоджень об’єкти водопостачання та водовідведення у містах Харківської, Донецької і Луганської областей.

Значно впливає на якість поверхневих вод пошкодження в результаті воєнних дій електропостачання об’єктів критичної інфраструктури, вимкнення струму призводить до припинення роботи очисних споруд у населених пунктах.

Аеротенк – основна споруда очисних комплексів для штучного біологічного очищення стічних вод за допомогою активного мулу та аерації (за рахунок життєдіяльності мікроорганізмів, що споживають кисень). У разі вимкнення електропостачання припиняється подача повітря, що призводить до загибелі цих мікроорганізмів, і процес очищення стічних вод не відбувається, внаслідок чого забруднені стоки з цих очисних споруд потрапляють безпосередньо у річки.

Ознаки неефективної роботи очисних споруд ми фіксуємо після відновлення моніторингу в регіоні: це підвищені концентрації в р. Сіверський Донець по азоту амонійному (відносно багаторічних значень, але без перевищень нормативних значень).

Також негативні прояви військових дій відзначаються за результатами попередніх досліджень (червень-липень). Так, у суббасейні р. Сіверський Донець було зафіксоване перевищення екологічних нормативів якості по таких небезпечних речовинах, як пестициди, поліароматичні вуглеводні, леткі органічні сполуки та важкі метали. Також було виявлено наявність у воді нафтопродуктів (в межах нормативних значень), що раніше не фіксувалось.

Через військові дії існує проблема засмічення річок рештками військової техніки, забруднення від пального, вибухівки, тощо, але оцінити ці наслідки стане можливим вже після закінчення війни і нашої перемоги.

Посилює проблему забруднення річок низька водність, яка спостерігається в басейні Сіверського Дінця понад 10 років, і цей рік не є виключенням. Також слід зазначити, що маловоддя на даний час спостерігається не тільки в басейні р. Сіверський Донець, але і на річках по всій Європі.

На цих проблемах також наголошує у своєму інтерв’ю директор Інституту гідробіології НАН України Сергій Афанасьєв.

Для досягнення доброго екологічного стану водних об’єктів Держводагентством з 2018 року здійснюється розробка Планів управління річковими басейнами (ПУРБ), в т.ч. по району басейну р. Дон, до якого входять суббасейни Сіверського Дінця та Нижнього Дону.

Основною частиною ПУРБ є Програма заходів, яка містить повний перелік програм для району річкового басейну, їх зміст та проблеми, які передбачено розв’язати для досягнення доброго екологічного стану водних об’єктів шляхом вирішення головних водно-екологічних проблем.

Зазначена програма заходів для району басейну річки Дон була розроблена у 2021 році, але з урахуванням ведення військових дій в регіоні вона потребує актуалізації та оновлення. Тому при розгляді головних водно-екологічних проблем для суббасейну Сіверського Дінця будуть враховані додаткові тиски від активних бойових дій, які наразі точаться в регіоні, що передбачає і планування заходів, спрямованих на їх подолання у післявоєнний відновлювальний період.

Докладніше про стан водних ресурсів у серпні 2022 року в розрізі басейнів та суббасейнів України - в аналітичному огляді та інфографіках Держводагентства.

Поділитися:
Онлайн-семінар: Кількісне планування управління водними ресурсами в східних країнах-партнерах
08.07.2024 19:09
8 липня начальник та фахівці Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів узяли участь в онлайн-семінарі на тему кількісного планування управління водними ресурсами у східних країнах…
Продовжуємо допомагати силам оборони Донеччини
05.07.2024 15:32
Напередодні десятої річниці звільнення Слов’янська і Краматорська від проросійських терористів силам оборони Донеччини передано чергову партію «їжаків». Спеціальні шипи з арматури і металу,…
Відзначаємо десяту річницю звільнення Слов’янська від проросійських терористів
05.07.2024 14:13
5 липня 2024 року виповнилось 10 років з того пам’ятного дня, коли жовто-блакитний національний прапор знов замайорів над Слов’янськом. Після понад двомісячної окупації російськими найманцями і…