Державний моніторинг

Правові аспекти проведення моніторингу

    Державний моніторинг поверхневих вод є складовою частиною державної системи моніторингу довкілля і здійснюється в системі Державного агентства водних ресурсів України згідно з ст. 16 Водного кодексу України, постановами Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 758 «Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод» та від 30.03.1998 № 391 «Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля», а також Положенням про Державне агентство водних ресурсів України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 393.

    Державний моніторинг поверхневих вод складається з діагностичного, операційного та дослідницького моніторингу, що здійснюється за біологічними, фізико-хімічними, хімічними та гідроморфологічними показниками з метою встановлення екологічного стану масивів поверхневих вод.

    Здійснення діагностичного моніторингу масивів поверхневих вод є одним із найважливіших етапів розробки Плану управління річковим басейном (ПУРБ). Впровадження європейських стандартів з управління водними ресурсами шляхом реалізації ПУРБ має на меті досягнення «доброго» екологічного стану водних об’єктів.

    Сіверсько-Донецьким басейновим управлінням водних ресурсів державний моніторинг поверхневих вод у 2019 році виконується в суббасейні р. Сіверський Донець (район басейну р. Дон) в межах Харківської, Донецької та Луганської областей відповідно до «Програми державного моніторингу в частині здійснення спостережень в зоні діяльності Сіверсько-Донецьким БУВР», затвердженої наказом Сіверсько-Донецького БУВР від 25.01.2019 № 18.


Мережа пунктів спостережень

    У 2020 році в суббасейні р. Сіверський Донець в межах Харківської, Донецької та Луганської областей здійснюється діагностичний моніторинг поверхневих вод у 34 моніторингових створах на 25 масивах поверхневих вод у 16 поверхневих водних об’єктах, в т.ч. для визначення хімічного стану поверхневих вод – у 33 створах на 24 масивах поверхневих вод.

    Розподіл 34* моніторингових створів за категоріями:

    Примітка: *Окремі моніторингові створи відносяться до двох та більше категорій.

    Розподіл 34 моніторингових створів за областями:

    Карта розташування створів спостережень.

    Діагностичний моніторинг поверхневих вод у 2020 році здійснюється за 33 показниками, які сформовано у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 758 «Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод», з яких:


Оцінка хімічного стану поверхневих вод

    За результатами оцінки хімічного стану в І кварталі 2020 року масиви поверхневих вод суббасейну Сіверського Дінця по всіх 33 пунктах моніторингу за вмістом важких металів відповідають II класу «недосягнення доброго» (докладніше).

    Карта оцінки хімічного стану масивів поверхневих вод (завантажити).

    Результати діагностичного моніторингу стануть підґрунтям для здійснення оцінки екологічного стану масивів поверхневих вод, на основі якої буде розроблено програму заходів для досягнення «доброго» екологічного стану водних об’єктів.


Лабораторна служба Сіверсько-Донецького БУВР

    Ведення державного моніторингу поверхневих вод в зоні діяльності басейнового управління здійснюють басейнова лабораторія моніторингу вод та ґрунтів Сіверсько-Донецького БУВР та сектор моніторингу вод та ґрунтів у м. Авдіївка (свідоцтво про визнання технічної компетентності від 06.11.2019 № LB/16/19, чинне до 05.11.2022).

    Басейнова лабораторія моніторингу вод Сіверсько-Донецького БУВР.

    Сектор моніторингу вод та ґрунтів у м. Авдіївка.

    Послуги на договірній основі.

    Дані досліджень басейнової лабораторії моніторингу вод та ґрунтів за Програмою державного моніторингу вод в басейні Сіверського Дінця на 2019 рік доступні для всіх у відкритому доступі на онлайн-ресурсі Держводагентства «Моніторинг та екологічна оцінка водних ресурсів України».

    Дані автоматизованих постів контролю якісного стану р. Сіверський Донець – вище та в місці питного водозабору в канал «Сіверський Донець – Донбас» доступні для перегляду в режимі онлайн на сайті Департаменту екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації.

    Сіверсько-Донецьке басейнове управління водних ресурсів є суб’єктом регіональної системи моніторингу довкілля, в рамках якої забезпечується надання до Департаментів екології та природних ресурсів Харківської, Донецької та Луганської облдержадміністрацій інформації згідно із затвердженими регламентами до «Угод про спільну діяльність між суб’єктами регіональної системи моніторингу довкілля».ВІДЕО "Сіверський Донець. Діагностичний моніторинг"

    Інтерв’ю начальника Сіверсько-Донецького БУВР С.Трофанчука та заступника начальника управління Н.Білоцерківської.
Відео виготовлено Телеканалом "С-ПЛЮС" на замовлення Сіверсько-Донецького БУВР з використанням зйомок Координатора проектів ОБСЄ в Україні (ВІДЕО завантажити).

   

Публікація

    "Дослідження з визначення хімічного стану масивів поверхневих та підземних вод басейну річки Сіверський Донець. Технічний звіт"

    Технічний звіт підготовлено в рамках проєкту Координатора проєктів ОБСЄ в Україні "Допомога Міністерству екології та природних ресурсів України в удосконаленні механізмів моніторингу довкілля".

    В рамках зазначеного проєкту у 2018 році експертами проєкту спільно з фахівцями басейнової лабораторії моніторингу вод та грунтів Сіверсько-Донецького БУВР були відібрані проби води, донних відкладів та біоти для встановлення хімічного стану масивів поверхневих вод та визначення переліку специфічних для суббасейну Сіверського Дінця забруднюючих речовин. Дослідження були виконані ТОВ "Інститут охорони довкілля" (м.Кош, Словаччина).

Натисніть для перегляду (у форматі PDF)