Послуги
ПЕРЕЛІК ПЛАТНИХ ПОСЛУГ
які надаються Сіверсько-Донецьким БУВР та його структурними підрозділами
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1101)*


    п.1. Обстеження господарських об'єктів та обладнання з наданням рекомендацій стосовно розроблення заходів, спрямованих на зменшення негативного впливу вод.

    п.2. Надання рекомендацій щодо здійснення заходів із зменшення негативного впливу місць видалення промислових та побутових відходів на стан водних об'єктів.

    п.4. Надання рекомендацій щодо поліпшення стану водних об'єктів, зрошуваних і осушуваних земель з прилеглими територіями.

    п.5. Видача розрахунків та рекомендацій з питань:

    п.6. Організація і проведення науково-практичних конференцій, семінарів, нарад з проблем водокористування, експлуатації об'єктів водогосподарсько-меліоративного комплексу та додержання вимог водного законодавства.

    п.7. Відбір проб ґрунтів, мулу і донних відкладень, поверхневих, підземних, зворотних і стічних вод, вимірювання показників їх якості, визначення властивостей ґрунтів та сировини природного походження (пісок, глина, щебінь та гравій), що використовується для виготовлення будівельних матеріалів і керамічних виробів, вмісту в них радіонуклідів і солей важких металів.

    п.9. Інженерно-гідрологічні вишукування, проведення проектних робіт (паспортизація водних об'єктів). Бланк заяви (завантажити).

    Бланк договору про надання платних послуг (завантажити).

    *Примітка: Витяг з постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1101 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів".