СД БУВР | Державний облік водокористування
Державний облік водокористування

    Відповідно до статті 25 Водного кодексу України державний облік водокористування ведеться з метою систематизації даних про забір та використання вод, скидання зворотних вод та забруднювальних речовин, наявність систем оборотного водопостачання та їх потужність, а також про діючі системи очищення стічних вод та їх ефективність.

    Організація ведення державного обліку водокористування у Донецькій області здійснюється Сіверсько-Донецьким басейновим управлінням водних ресурсів.

    Державний облік водокористування здійснюється шляхом подання водокористувачами звітів про використання води за формою 2-ТП (водгосп) (річна) відповідно до Порядку ведення державного обліку водокористування, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015 № 78, який набув чинності з 30.04.2015.

    Звіти подаються до Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів за адресою: м. Слов'янськ, вул. Торська (Комунарів), 35, консультації за тел.: (0626) 62-15-89 та ел. адресою: slavkivr203@ukr.net, а також до його структурного підрозділу – Маріупольського міжрайонного управління водного господарства за адресою: м. Маріуполь, вул. Соборна (Варганова), 7, консультації за тел.: (029) 33-32-00, ел. адреса: mokivr@i.ua.

    У Луганській та Харківській областях організація ведення державного обліку водокористування здійснюється відповідно Регіональним офісом водних ресурсів у Луганській області за адресою: м. Лисичанськ, вул. В.Сосюри, 347, консультації за тел.: (06451) 7-15-93, ел. адреса: llruvr@ukr.net та Регіональним офісом водних ресурсів у Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 21, консультації за тел.: (057) 702-20-52, ел. адреса: 01038594@mail.gov.ua.

    Станом на 01.01.2020 в суббасейні Сіверського Дінця в межах Харківської, Донецької та Луганської областей на державному обліку водокористування знаходиться 1481 водокористувач (67% від загальної кількості водокористувачів). З них протягом року надавали звіти і використовували водні ресурси суббасейну Сіверського Дінця – 1207 водокористувачів: у Харківській області – 569, в Донецькій області – 458, в Луганській області – 180.

    За обсягами використання води основну долю складають промислові підприємства – 70% (388 водокористувачів), далі житлово-комунальне господарство – 25%, сільське господарство – 4%, інші галузі – 1%.

    Загальне водоспоживання в суббасейні Сіверського Дінця в межах Харківської, Донецької та Луганської областей становить 1448 млн.м3, у тому числі з поверхневих джерел – 1329 млн.м3 (92%), з підземних джерел – 118,5 млн.м3 (8%), з якої шахтно-кар’єрна складає 40,61 млн.м3 (34%). У порівнянні з попереднім роком показники забору води збільшились на 186 млн. м3.

    Перелік документів для постановки на державний облік водокористування та присвоєння коду водокористувача.

    Перелік матеріалів для узгодження лімітів використання води вторинним водокористувачам.

   

Територіальні органи Державного агентства водних ресурсів України
у Донецькій, Луганській та Харківській областях

    Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 393 «Про затвердження положення про Державне агентство водних ресурсів України» та структури центрального апарату Держводагентства України, враховуючи, що територіальні органи Держводагентства у Донецькій та Луганській областях реорганізовано, їх функції з 26.04.2016 перейшли до сектору у Донецькій, Луганській та Харківській областях.

    Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 № 185-р «Про погодження пропозиції щодо реорганізації деяких територіальних органів Державного агентства водних ресурсів» сектор у Донецькій, Луганській та Харківській областях було реорганізовано шляхом його поділу з утворенням сектору в Харківській області та сектору в Донецькій та Луганській областях.

    Сектор Держводагентства у Донецькій та Луганській областях розпочав функціонування з 03.01.2019 за адресою: м. Слов'янськ, вул. Торська, 35. Тел.: (0626) 66-41-53. E-mail: don.to@davr.gov.ua. Завідувач сектору – Панкова Алла Петрівна.

    Інформаційна картка адміністративної послуги (завантажити).

    Сектор Держводагентства у Харківській області продовжує свою роботу за адресою: 61145, м. Харків, вул. Космічна, 21. Тел.: (057) 701-25-80, (057) 702-20-52. E-mail: hark_to@scwm.gov.ua. Завідувач сектору – Музиченко Олена Ігорівна. Приймальні дні – понеділок, середа, п'ятниця: з 14-00 до 16-00.

    Детальнішу інформацію дивіться на офіційному сайті Державного агентства водних ресурсів України.

    Довідково:

    Сектори є самостійними структурними підрозділом центрального апарату Державного агентства водних ресурсів України, здійснюють свою діяльність у сфері управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів в межах означеної території.

    До функцій секторів Держводагентства належить:

    - надання висновків дозвільним органам щодо можливості видачі дозволу на спец.водокористування;

    - погодження нормативів водопостачання;

    - встановлення режимів роботи водосховищ, водогосподарських систем та каналів (крім тих, що встановлюються відповідно до Порядку розроблення та встановлення режимів роботи водосховищ комплексного призначення, водогосподарських систем і каналів, затвердженого наказом Мінприроди України від 07.02.2012 № 46 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.03.2012 за № 393/20706);

    - встановлення режимів роботи для орендованих водних об’єктів;

    - погодження договорів оренди водних об'єктів;

    - погодження проектів на проведення робіт на землях водного фонду (крім робіт на землях, зайнятих морями), пов’язаних з будівництвом гідротехнічних, лінійних та гідрометричних споруд, прокладенням кабелів, трубопроводів, інших комунікацій, а також виконанням бурових та геологорозвідувальних робіт;

    - погодження проектів встановлення розмірів смуг відведення та режиму користування ними;

    - погодження меж зон санітарної охорони водних об’єктів;

    - погодження створення на річках та у їх басейнах штучних водойм та водопідпірних стінок;

    - погодження документації із землеустрою у випадках та порядку, визначених Земельним кодексом України та Законом України «Про землеустрій» щодо відповідності зазначеної документації водному законодавству (крім документації із землеустрою, що стосується морів, морських заток та лиманів, а також їх прибережних захисних смуг);

    - здійснення за згодою Держводагентства інших владних функцій у сфері управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів, передбаченні чинним законодавством.