СД БУВР | Державний облік водокористування
Державний облік водокористування

   

    Державний облік водокористування здійснюється відповідно до статті 25 Водного кодексу України з метою систематизації даних про забір та використання вод, скидання зворотних вод та забруднюючих речовин, наявність систем оборотного водопостачання та їх потужність, а також про діючі системи очищення стічних вод та їх ефективність.

    Організація ведення державного обліку водокористування у Донецькій області здійснюється Сіверсько-Донецьким басейновим управлінням водних ресурсів шляхом подання водокористувачами звітів про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна) відповідно до Порядку ведення державного обліку водокористування, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015 № 78.

    Звітним періодом є календарний рік. Звіти подаються не пізніше 1 лютого наступного за звітним року.

    З 1 січня 2021 року подати звіт за формою № 2ТП-водгосп (річна) можливо через електронний кабінет водокористувача на порталі електронних послуг Держводагентства за посиланням: e-services.davr.gov.ua.

    Переваги подання Е-звітності:

    Примітка: Послуга онлайн-звітування розроблена Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України спільно з Міністерством цифрової трансформації та Державним агентством водних ресурсів, за підтримки USAID/UK aid проєкту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS». Проєкт реалізовано спільно з Фондом Східна Європа (докладніше).

    Водокористувачі Донецької області можуть отримати консультацію з питань подання звітності у Сіверсько-Донецькому басейновому управлінні водних ресурсів:

    Перелік документів для постановки на державний облік водокористування та присвоєння коду водокористувача.

    Перелік матеріалів для узгодження лімітів використання води вторинним водокористувачам.

    Примітка: Станом на 01.01.2020 в суббасейні Сіверського Дінця в межах Харківської, Донецької та Луганської областей на державному обліку водокористування знаходиться 1481 водокористувач (67% від загальної кількості водокористувачів). З них протягом року надавали звіти і використовували водні ресурси суббасейну Сіверського Дінця – 1207 водокористувачів: у Харківській області – 569, в Донецькій області – 458, в Луганській області – 180. За обсягами використання води основну долю складають промислові підприємства – 70% (388 водокористувачів), далі житлово-комунальне господарство – 25%, сільське господарство – 4%, інші галузі – 1%. Загальне водоспоживання в суббасейні Сіверського Дінця в межах Харківської, Донецької та Луганської областей становить 1448 млн.м3, у тому числі з поверхневих джерел – 1329 млн.м3 (92%), з підземних джерел – 118,5 млн.м3 (8%), з якої шахтно-кар’єрна складає 40,61 млн.м3 (34%). У порівнянні з попереднім роком показники забору води збільшились на 186 млн. м3.

   

Територіальні органи Державного агентства водних ресурсів України
у Донецькій, Луганській та Харківській областях

    Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 393 «Про затвердження положення про Державне агентство водних ресурсів України» та структури центрального апарату Держводагентства України, враховуючи, що територіальні органи Держводагентства у Донецькій та Луганській областях реорганізовано, їх функції з 26.04.2016 перейшли до сектору у Донецькій, Луганській та Харківській областях.

    Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 № 185-р «Про погодження пропозиції щодо реорганізації деяких територіальних органів Державного агентства водних ресурсів» сектор у Донецькій, Луганській та Харківській областях було реорганізовано шляхом його поділу з утворенням сектору в Харківській області та сектору в Донецькій та Луганській областях.

    Сектор Держводагентства у Донецькій та Луганській областях знаходиться за адресою: м. Слов'янськ, вул. Торська, 35. Тел.: (0626) 66-41-53. E-mail: don.to@davr.gov.ua.

    Інформаційна картка адміністративної послуги (завантажити).

    Сектор Держводагентства у Харківській області знаходиться за адресою: 61145, м. Харків, вул. Космічна, 21. Тел.: (057) 701-25-80, (057) 702-20-52. E-mail: hark_to@scwm.gov.ua. Приймальні дні – понеділок, середа, п'ятниця: з 14-00 до 16-00.

    Детальнішу інформацію дивіться на офіційному сайті Державного агентства водних ресурсів України.

    Довідково:

    Сектори є самостійними структурними підрозділом центрального апарату Державного агентства водних ресурсів України, здійснюють свою діяльність у сфері управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів в межах означеної території.

    До функцій секторів Держводагентства належить:

    - надання висновків дозвільним органам щодо можливості видачі дозволу на спец.водокористування;

    - погодження нормативів водопостачання;

    - встановлення режимів роботи водосховищ, водогосподарських систем та каналів (крім тих, що встановлюються відповідно до Порядку розроблення та встановлення режимів роботи водосховищ комплексного призначення, водогосподарських систем і каналів, затвердженого наказом Мінприроди України від 07.02.2012 № 46 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.03.2012 за № 393/20706);

    - встановлення режимів роботи для орендованих водних об’єктів;

    - погодження договорів оренди водних об'єктів;

    - погодження проектів на проведення робіт на землях водного фонду (крім робіт на землях, зайнятих морями), пов’язаних з будівництвом гідротехнічних, лінійних та гідрометричних споруд, прокладенням кабелів, трубопроводів, інших комунікацій, а також виконанням бурових та геологорозвідувальних робіт;

    - погодження проектів встановлення розмірів смуг відведення та режиму користування ними;

    - погодження меж зон санітарної охорони водних об’єктів;

    - погодження створення на річках та у їх басейнах штучних водойм та водопідпірних стінок;

    - погодження документації із землеустрою у випадках та порядку, визначених Земельним кодексом України та Законом України «Про землеустрій» щодо відповідності зазначеної документації водному законодавству (крім документації із землеустрою, що стосується морів, морських заток та лиманів, а також їх прибережних захисних смуг);

    - здійснення за згодою Держводагентства інших владних функцій у сфері управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів, передбаченні чинним законодавством.