СД БУВР | Держаний облік водокористування
Державний облік водокористування

    Відповідно до статті 25 Водного кодексу України державний облік водокористування ведеться з метою систематизації даних про забір та використання вод, скидання зворотних вод та забруднювальних речовин, наявність систем оборотного водопостачання та їх потужність, а також про діючі системи очищення стічних вод та їх ефективність.

    Організація ведення державного обліку водокористування у Харківській, Донецькій і Луганській областях здійснюється Сіверсько-Донецьким басейновим управлінням водних ресурсів.

    Державний облік водокористування здійснюється шляхом подання водокористувачами звітів про використання води за формою 2-ТП (водгосп) (річна) відповідно до Порядку ведення державного обліку водокористування, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015 № 78, який набув чинності з 30.04.2015.

    Звіти подаються до Сіверсько-Донецького БУВР через організації, які є структурними підрозділами Сіверсько-Донецького БУВР, за місцем здійснення водокористування.

    Примітка:
Водокористувачі галузі сільського та рибного господарства Донецької області подають звіти до Донецького обласного управління водних ресурсів.

    Наказом Державної служби статистики України від 23.03.2015 № 79 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.04.2015 за № 375/26820) визнано таким, що втратив чинність з 30.04.2015, наказ Державного комітету статистики України від 30.09.1997 № 230 «Про затвердження форми державної статистичної звітності № 2-ТП (водгосп)».

    Станом на 01.01.2018, за даними державної звітності про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна) у Харківській, Донецькій і Луганській областях, на обліку перебуває 3224 водокористувачі (у тому числі на підконтрольній території - 2114), з яких 901 здійснюють забір води з поверхневих водних об’єктів, з них 627 відносяться до галузі «рибне господарство», в основному в Донецькій області (592), та 504 водокористувачі здійснюють скид зворотних вод до поверхневих водних об’єктів.

    Звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп за 2017 рік надали 1691 водокористувач (80%).

    Перелік документів для постановки на державний облік водокористування та присвоєння коду водокористувача.

    Перелік матеріалів для узгодження лімітів використання води вторинним водокористувачам.

   

Сектор Держводагентства у Донецькій, Луганській і Харківській областях

    Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 393 «Про затвердження положення про Державне агентство водних ресурсів України» та структури центрального апарату Держводагентства України, враховуючи, що територіальні органи Держводагентства у Донецькій та Луганській областях реорганізовано, їх функції з 26.04.2016 виконуються сектором у Донецькій, Луганській та Харківській областях, що розміщений за адресою: 61145, м. Харків, вул. Космічна, 21.

    Сектор є самостійним структурним підрозділом центрального апарату Держводагентства України, здійснює свою діяльність у сфері управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів на території Донецької, Луганської та Харківської областей.

    До функцій сектору в Донецькій, Луганській та Харківській областях відноситься:

    - надання висновків дозвільним органам щодо можливості видачі дозволу на спец.водокористування;

    - погодження нормативів водопостачання;

    - встановлення режимів роботи водосховищ, водогосподарських систем та каналів (крім тих, що встановлюються відповідно до Порядку розроблення та встановлення режимів роботи водосховищ комплексного призначення, водогосподарських систем і каналів, затвердженого наказом Мінприроди України від 07.02.2012 № 46 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.03.2012 за № 393/20706);

    - встановлення режимів роботи для орендованих водних об’єктів;

    - погодження договорів оренди водних об'єктів;

    - погодження проектів на проведення робіт на землях водного фонду (крім робіт на землях, зайнятих морями), пов’язаних з будівництвом гідротехнічних, лінійних та гідрометричних споруд, прокладенням кабелів, трубопроводів, інших комунікацій, а також виконанням бурових та геологорозвідувальних робіт;

    - погодження проектів встановлення розмірів смуг відведення та режиму користування ними;

    - погодження меж зон санітарної охорони водних об’єктів;

    - погодження створення на річках та у їх басейнах штучних водойм та водопідпірних стінок;

    - погодження документації із землеустрою у випадках та порядку, визначених Земельним кодексом України та Законом України «Про землеустрій» щодо відповідності зазначеної документації водному законодавству (крім документації із землеустрою, що стосується морів, морських заток та лиманів, а також їх прибережних захисних смуг);

    - здійснення за згодою Держводагентства інших владних функцій у сфері управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів, передбаченні чинним законодавством.

    Сектор у Донецькій, Луганській та Харківській областях Державного агентства водних ресурсів України розташований за адресою:

    61145, м. Харків, вул. Космічна, 21.

    Тел.: (057) 701-25-80, (057) 702-20-52. E-mail: hark_to@scwm.gov.ua.

    Завідувач сектору – Музиченко Олена Ігорівна. Приймальні дні – понеділок, середа, п'ятниця: з 14-00 до 16-00.

    Детальнішу інформацію дивіться на сайті Держводагентства України за посиланням: http://scwm.gov.ua.